๑๗๒ เกิดมาทำไม-สร้างบารมี

วันที่ 10 ธค. พ.ศ.2561

ปัญญามีเท่ากันทุกคน
แต่เอามาใช้ไม่เท่ากัน
ใครเอามาใช้ได้มากก็ฉลาดมาก
ใครเอามาใช้ได้น้อยก็ฉลาดน้อย
๑๐ พฤษภาคม พ.ศ. ๒๕๔๖

 Total Execution Time: 0.0010095993677775 Mins