ไม่ได้ไม่เลิกร้าง ราไกล

วันที่ 19 มีค. พ.ศ.2562

 

ไม่ได้ไม่เลิกร้าง

ราไกล

ทิ้งชีพนิ่งลงไป

กลางนั้น

ฟ้าถล่มดินทลาย

ไม่เลิก

นิ่งหยุดลุยสะบั้น

กว่าเข้าถึงธรรม

ตะวันธรรม