มูลนิธิธรรมกายและวัดพระธรรมกาย ช่วยผู้ประสบภัยน้ำท่วม มอบถุงยังชีพจำนวน 755 ถุง และน้ำดื่ม 130  แพ็ค จ.ขอนแก่น วันจันทร์ที่ 9 กันยายน พ.ศ. 2562 

วันที่ 12 กย. พ.ศ.2562

มูลนิธิธรรมกายและวัดพระธรรมกาย
ช่วยผู้ประสบภัยน้ำท่วม
มอบถุงยังชีพจำนวน 755 ถุง และน้ำดื่ม 130  แพ็ค
ณ ศูนย์ปฎิบัติธรรมประทุมทอง อ.บ้านไผ่ จ.ขอนแก่น
วันจันทร์ที่ 9 กันยายน พ.ศ. 2562 
นำโดย พระมหาวรพงศ์ กุสลชโย ป.ธ.9 และพระภิกษุศูนย์ประทุมทอง 10 รูป และกัลยาณมิตร ผกามาศ บุญธรรม ประธานศูนย์กัลยาณมิตรขอนแก่นและผู้นำบุญเป็นตัวแทนมอบถุงยังชีพ โดยมีตัวแทนประชาชน คือ ดร.อนุศาสตร์ สอนศิลปพงศ์ ผอ.สพป.ขอนแก่น 2 คุณ เรณู พร้อมพรั้ง รองปลัดเทศบาลเมืองบ้านไผ่ และ คุณสมทัศน์ หมื่นแก้ว นายก อบต หัวหนอง เป็นตัวแทนรับมอบให้ประชาชน ในเขตเทศบาล 7 ชุมชน คือ ชุมชนบ้านไผ่เก่า,ชุมชนไผ่เก่าพัฒนา,ชุมชนกกแดง,ชุมชนสุมนามัย,ชุมชนมิตรภาพซอย 4,ชุมชนศรีบุญเรือง,

ชุมชนโนนไผ่ และพี่น้องประชาชน

 ยอมรับนโยบายข้อมูลส่วนบุคคล Total Execution Time: 0.0060711661974589 Mins