พิธีตักบาตรมหากุศล พระสงฆ์ ๑๐,๐๐๐ รูป มอบทาน มอบธรรม ช่วยเหลือผู้ประสบภัยน้ำท่วม ในวันอาทิตย์ที่ ๒๒ กันยายน พ.ศ. ๒๕๖๒ ณ ตลาดนัดคลองถม คลองหลวงเมืองใหม่

วันที่ 23 กย. พ.ศ.2562

พิธีตักบาตรมหากุศล พระสงฆ์ ๑๐,๐๐๐ รูป
มอบทาน มอบธรรม ช่วยเหลือผู้ประสบภัยน้ำท่วม
ในวันอาทิตย์ที่ ๒๒ กันยายน พ.ศ. ๒๕๖๒
ณ ตลาดนัดคลองถม คลองหลวงเมืองใหม่ อ.คลองหลวง จ.ปทุมธานี
ประธานฝ่ายสงฆ์ พระธรรมรัตนาภรณ์ เจ้าคณะจังหวัดปทุมธานี เจ้าอาวาสวัดเขียนเขต(พระอารามหลวง)
โดยมีวัตถุประสงค์ เพื่อถวายเป็นพุทธบูชา ในฤดูกาลเข้าพรรษา เพื่อสืบทอดอายุของพระพุทธศาสนา ส่งเสริมวัฒนธรรมชาวพุทธให้เข้มแข็ง สืบสานอริยประเพณีการทำบุญตักบาตรให้เจริญรุ่งเรืองสืบต่อไป รวมทั้ง เพื่อฟื้นฟูจิดใจ สร้างบุญใหญ่ให้แผ่นดิน เพื่อรวบรวมและส่งมอบข้าวสารอาหารแห้ง ช่วยเหลือผู้ที่กำลังประสบภัยน้ำท่วมในจังหวัดต่างๆ อยู่ในขณะนี้
ดำเนินการโดย คณะสงฆ์จังหวัดปทุมธานี, ชมรมรักบวร รักษ์ศีล ๕ ปทุมธานี,

สภาอุตสาหกรรมท่องเที่ยวจังหวัดปทุมธานี,
ภาคีเครือข่ายตลาดสดน่าซื้อ, ตลาดนัดคลองถม คลองหลวงเมืองใหม่, สมาพันธ์หมู่บ้านจัดวรรอำเภอคลองหลวง, มูลนิธิธรรมกาย, ชมรมจิตอาสาพัฒนาชุมชน,
ศูนย์ส่งเสริมศีลธรรมจังหวัดปทุมธานี, V-PEACE และองค์กรภาคีเครือข่าย

 ยอมรับนโยบายข้อมูลส่วนบุคคล Total Execution Time: 0.027362016836802 Mins