ผ้าเหลืองคลุมตอ

วันที่ 25 มีค. พ.ศ.2547

 

ตัวเป็นพระ          ทำอย่างพระ       ประเสริฐสุด

งามผ่องผุด         น่าเกื้อหนุน         บุญต่อเนื่อง

หากเละเทะ        พายับยุ่ง              ไม่รุ่งเรือง

เอาผ้าเหลือง       มาคลุมตอ           ก็พอกัน ฯ

 Total Execution Time: 0.0010042349497477 Mins