เสียงเงียบ จาก หีบสงบ.

วันที่ 20 มค. พ.ศ.2563

เสียงเงียบ จาก หีบสงบ.

    หากความเงียบ คือ เสียงดังที่น่ากลัว เสียงเงียบจากหีบสงบ นายโจ๊กกำลังบอกพวกเราทั้งหลายว่า..

   อย่าประมาทในวัย คิดว่าเรายังเป็นหนุ่มสาว

   อย่าประมาทในความไม่มีโรค ว่าเรายังแข็งแรงอยู่

   อย่าประมาทในชีวิต ว่าเราจะมีอายุอยู่อีกนาน

   โจ๊ก จากไปอย่างสงบ ด้วยวัย 42 ปี กายนอนทอดร่างอยู่ในหีบสงบ แต่ไม่มีใจ ไม่มีจิต ไม่มีวิญญาณ แม้ดวงจิต วิญญาณ ใจของโจ๊กก็ยังมี แต่ก็ไม่มีร่างกายให้อาศัยแล้ว มัจจุราช ได้พรากกายกับใจ ออกจากกันเสียแล้ว.

    ขอให้เสียงเงียบ จากหีบสงบ ของโจ๊ก นี้ เป็นธรรมทาน เป็นบุญกุศล ให้ผู้อ่านธรรมะริมทางฯ ได้ศึกษา จะได้ดำรงชีวิตด้วยความไม่ประมาท.

   เพราะ ตราบใดที่เรายังมีลมหายใจ กาย จิต วิญญาณ ใจ ยังไม่แตกแยกออกจากกัน ทุกท่าน คือ ผู้มีโอกาสในการสั่งสมบุญสร้างบารมี สิ่งสำคัญที่จะนำติดตัวไปได้ ยามละสังขารจากโลกนี้ไป และนำทางตอนไปเกิดในปรโลก เป็นเสบียงใช้ในภพเบื้องหน้าต่อไป.

   วันหนึ่งวันใดในกาลภายภาคหน้า เราก็ต้องอยู่ในหีบสงบ เหมือนนายโจ๊ก เสียงดังจากความเงียบ จะไม่ใช่เสียงที่น่ากลัวสำหรับเรา เสียงความเงียบที่น่ากลัวนั้นจะถูกสยบด้วยเสียงของความสุข นั้นคือ บุญ.

   ขอเสียงสาธุการ คนละ 1 ครั้ง อุทิศบุญธรรมทานนี้ ให้แก่ นายโจ๊ก วงศ์พัทธ์ กุลวัฒน์ชูกิจ ช่างภาพดีดี 072 จ๊ะ...สวัสดี/เจริญพร

มนวีโร ภิกฺขุ
17 มกราคม พุทธศักราช 2563
ณ วัดกลางคลองสาม ปทุมธานี
#ธรรมะริมทางไปที่สุดแห่งธรรม

 

 Total Execution Time: 0.0010737339655558 Mins