อกตัญญู

วันที่ 08 เมย. พ.ศ.2547

 

 

“ผู้อื่นทำความดีให้ ทำประโยชน์ให้ก่อน
แต่ไม่สำนึกถึง(บุญคุณ)
เมื่อมีกิจเกิดขึ้นภายหลัง
จะหาผู้ช่วยทำไม่ได้”

 

 

ขุ. ชา. เอก. ๒๗/๒๙

 

 Total Execution Time: 0.0098504662513733 Mins