มารยาทสังคม

วันที่ 15 กพ. พ.ศ.2563

คำพ่อ คำเเม่

ตอน มารยาทสังคม
 

ลูกรัก...


                การอยู่ร่วมกันในสังคมนั้น สิ่งหนึ่งที่ขาดไม่ได้คือมารยาทสังคม เช่นความอ่อนน้อมถ่อมตน การรู้จักผู้หลักผู้ใหญ่ การแสดงสัมมาคารวะ มารยาทสังคมเช่นนี้เป็นอาภรณ์ประดับตัวดี  กว่าเสื้อผ้าและเครื่องประดับหรูหราราคาแพง ลูกควรฝึกฝน  ปฏิบัติมารยาทสังคมเหล่านี้เข้าไว้ให้คล่องแคล่วเคยชิน เวลาทำจริงจะได้ไม่เคอะเขิน เวลาไปพบปะติตต่องานกับผู้อื่นก็ดี ไปหาผู้หลักผู้ใหญ่ก็ดี หากลูกรู้จักและปฏิบัติมารยาทสังคมได้ดีลูกจะได้คะแนนนิยมเป็นพิเศษจากผู้ที่ ลูกไปหา

 

               มารยาทสังคมนี้เป็นเสน่ห์ของคนอีกอย่างหนึ่งเหมือนกับความเกรงใจ ไม่ว่าใครล้วนแต่ชอบคนอ่อนน้อมถ่อมตน มีสัมมาคารวะ พูดจาอ่อนหวาน รู้จักวางตัวดีด้วยกันทั้งนั้น คนมีความรู้ดี มีฐานะดี แต่ขาดเสน่ห์คือมารยาทสังคม จะน่ายกย่องนับถือได้อย่างไรเล่าลูก

 

พระมหาโพธิวงศาจารย์
(ทองดี สุรเตโช ป.ธ.๙, ราชบัณฑิต)

 Total Execution Time: 0.00083378156026204 Mins