สำนึกดี มีวินัย ใจอยู่ในบุญ แล้วคุณจะอุ่นใจ 

วันที่ 29 มีค. พ.ศ.2563

สำนึกดี มีวินัย ใจอยู่ในบุญ แล้วคุณจะอุ่นใจ 
โควิด 19 จะจากไป แบบไม่ห่วงใยและอาลัยในตัวคุณ.

สวัสดี/เจิญพร

มนวีโร ภิกฺขุ
23 มีนาคม พุทธศักราช 2563
ณ วัดพระธรรมกายคลองสาม ปทุมธานี
#ธรรมะริมทางไปที่สุดแห่งธรรม

 Total Execution Time: 0.0055185516675313 Mins