ร่มธรรม

วันที่ 24 เมย. พ.ศ.2547

ร้อนแสงแดด      ร่มกั้น      พอกันได้

 

แต่ร้อนไฟ      รักโกรธ      โทษมหันต์

ป้องด้วยร่ม      ธรรมดา      หาเทียมทัน

เครื่องป้องกัน      ที่สม      คือ “ร่มธรรม”ฯ

**บทความ แนะนำ/เกี่ยวข้อง

สิ่งดีๆมีไว้แบ่งปัน อะไรดีๆมีอีกเยอะ กด Like facebook กัลยาณมิตร

 Total Execution Time: 0.0013482332229614 Mins