ไทรในดวงใจ

วันที่ 20 พค. พ.ศ.2547

 

 

 

 คนดีตาย

 เหมือนไทรร่วม

 มาล้มหัก

 มีคนรัก

หวนรำพึง 

เฝ้านึกถึง 

 แม้ร่างสิ้น

 คนยังพร่ำ

 หวนคำนึง

 ความดีซึ้ง

 ยังประทับ

 อยู่กับใจ ฯ

**บทความ แนะนำ/เกี่ยวข้อง

สิ่งดีๆมีไว้แบ่งปัน อะไรดีๆมีอีกเยอะ กด Like facebook กัลยาณมิตร