เพลง : เข้าซูมเข้าถึงธรรม

วันที่ 30 ตค. พ.ศ.2564

 

641030_01s.jpg

เพลง : เข้าซูมเข้าถึงธรรม
เนื้อร้อง/ทำนอง : ทันตแพทย์โมฮัล ศกภูเขียว
ขับร้อง : ทันตแพทย์โมฮัล ศกภูเขียวและคณะ 
คำแปลภาษาอังกฤษ : Bo Tarinan S
ภาพ : DMC Cartoon
ใช้เฉพาะในการสอนศีลธรรม

***--------------------------------------------------------------------------------------------------***


มาเข้าซูม กันหนอ โอละนอ โอ้ละเนอ
Come join Zoom

เป็นบุญจึงได้มาเจอ มาพบเธอที่หน้าจอ
It’s great to see you. Such a great merit. 

ได้เวลา เข้า ซูมแล้วนอ
It’s time to Zoom

อย่ารีรอ เข้ามาไวไว 
Don’t hesitate. Hurry come!

เชิญพี่น้องทั้งใกล้ ไกล
All of you are invited

ให้ชวนกันมา
Bring everyone along!

ให้ชวนกันมา (ลูกคู่) 
Bring everyone along!

เป็นบุญ จริงหนอ หลวงพ่อนำพา
Luang Por is leading us. Such a great merit.

มาเอาบุญกันเถอะหนา เดินหน้าทำดี
Come accumulate merit. Keep on doing good.

ไม่ได้มีอะไรขวางกั้น  พวกเรานั้น
Nothing can stand in our ways

เอาบุญนำทาง จะทำทุกอย่าง
Merit shall lead us

ตามทางสายบุญ เพื่อให้ได้บุญ
We shall do everything to accumulate merit

เพื่อให้ได้บุญ (ลูกคู่)
To accumulate merit

โลกของเราเปลี่ยนไปแบบนี้ มีซูมดี้ดี ใช่เลยใช่เลย 
The world has changed. With Zoom, it’s so great.

เข้าซูม เอาบุญอยู่บ้าน หรือที่ทำงาน ได้เลยได้เลย
With Zoom, you can join from home or from office.

รวมคน ทั้งโลกทำดี เข้าซูมที่นี่ ใช่เลยใช่เลย
Everyone worldwide can join Zoom to do good

ซูมบุญ ซูมใจ เข้าท่า ซูมไปซูมมา เข้าถึงธรรมเลย
Zoom again and again until we attain inner Dhamma

เข้าถึงธรรมเลย
Attain inner Dhamma

เข้าถึงธรรมเลย(ลูกคู่)
Attain inner Dhamma

เธอเห็นฉัน ไหมหนอ แต่ว่าฉัน เห็นเธอ
Do you see me? I do see you.

เข้าซูมจึงได้มาเจอ มาพบเธอพบพี่น้อง
Join Zoom and we shall meet

เป็นลูกหลวงพ่อ เป็นหลานคุณยาย
We are disciples of Luang Por and Khun Yay

ทุกคนรวมใจ มาทั้งครอบครัว
Bring along everyone in your family

ปรบมือรัวรัว ให้คนเข้าซูม
A round of applause for everyone in Zoom

ให้คนเข้าซูม (ลูกคู่)
May everyone in Zoom

ให้เข้าถึงธรรม
Attain inner Dhamma.

 

 ยอมรับนโยบายข้อมูลส่วนบุคคล Total Execution Time: 0.0095008333524068 Mins