เลี้ยงดูบิดามารดา

วันที่ 13 มิย. พ.ศ.2547

 

 

ผู้ใดเลี้ยงดูมารดาบิดาตามธรรมเนียม
เขาอยู่ในโลกนี้ ผู้คนทั้งปวงก็สรรเสริญ
ตายไปแล้ว จะชื่นบานอยู่บนสวรรค์

 

สุวัณณสามชาดก ขุ . ชา . ๒๘ / ๑๔๑๙

 Total Execution Time: 0.0010254502296448 Mins