ศิลาจารึก

วันที่ 25 มิย. พ.ศ.2547

มีความรู้
เมื่อนานไป
คราเลอะเลือน
เหมือนกับจาร
กลัวหมด
ประจักษ์
ลืมไป
บนแท่น
รีบจดไว้
เป็นหลักฐาน
ได้สอบทาน
แผ่นศิลาฯ

 

 

 

**บทความ แนะนำ/เกี่ยวข้อง

สิ่งดีๆมีไว้แบ่งปัน อะไรดีๆมีอีกเยอะ กด Like facebook กัลยาณมิตร

 Total Execution Time: 0.0010206500689189 Mins