ธรรมเทศนา

วันที่ 23 กค. พ.ศ.2547

 

 

 

 

ธรรมเทศนา แปลว่า การแสดงธรรม การชี้แจงธรรม เป็นวิธีการทำบุญอย่างหนึ่ง เรียกว่า ธัมมเทสนามัย

           ธรรมเทศนา เรียกสั้นๆ ว่า “ การเทศน์” หรือ “ เทศน์” คือการแสดง การชี้แจง การแนะนำหลักคำสอนในทางศาสนาเพื่อให้ผู้ฟังเกิดความรู้ความเข้าใจ และเป็นหลักปฏิบัติ เป็นวิธีการเผยแผ่ศาสนาที่ได้ผลมากที่สุดเพราะดูค่อนข้างจะเป็นเรื่องเป็นราว มีพิธีกรรมที่ดึงดูดศรัทธามากและปฏิบัติกันมาตั้งแต่สมัยพุทธกาล

 

           ธรรมเทศนา เป็นวิธีการสอนธรรมอย่างหนึ่งที่พระพุทธเจ้าทรงปฏิบัติเองตั้งแต่ตรัสรู้จนเสด็จปรินิพพาน ทรงตั้งพระพุทธศาสนาได้ก็โดยอาศัยวิธีการนี้เป็นหลัก แม้ปัจจุบันก็ยังถือว่าเป็นพิธีการที่สำคัญ

**บทความ แนะนำ/เกี่ยวข้อง

สิ่งดีๆมีไว้แบ่งปัน อะไรดีๆมีอีกเยอะ กด Like facebook กัลยาณมิตร

 Total Execution Time: 0.003623898824056 Mins