อลัชชี

วันที่ 25 มีค. พ.ศ.2550

 

.....อลัชชี แปลว่า ผู้ไม่ละอาย ผู้ไม่มีความอาย หมายถึงผู้หน้าด้าน ผู้ไร้ยางอาย

 

.....อลัชชี ใช้เป็นคำเรียกนักบวชในศาสนา เช่น พระภิกษุผู้ประพฤตินอกรีตนอกรอยบทบัญญัติของศาสนา ประพฤติล่วงละเมิดพระธรรมวินัยโดยไม่ละอายใจ ไม่ละอายชาวโลก ไม่ใส่ใจถึงกฎระเบียบตั้งแต่เรื่องเล็กน้อยไปจนถึงเรื่องใหญ่ เช่น ไม่สำรวมกายวาจา นุ่งห่มไม่เรียบร้อย ชอบเล่นซุกซนเหมือนเด็กๆ ชอบปั้นน้ำเป็นตัว ดื่มสุราเมรัย เล่นการพนัน

 

.....อลัชชี นัยว่าเป็นคำด่าหรือคำรุนแรงสำหรับบรรพชิต ผู้ถูกเรียกเช่นนี้ถือว่าถูกด่าด้วยคำที่รุนแรง เหมือนชาวบ้านถูกด่าว่าเป็นคนหน้าด้านนั่นเทียว

**บทความ แนะนำ/เกี่ยวข้อง

สิ่งดีๆมีไว้แบ่งปัน อะไรดีๆมีอีกเยอะ กด Like facebook กัลยาณมิตร

 Total Execution Time: 0.005324931939443 Mins