จิตตภาวนา

วันที่ 03 สค. พ.ศ.2547

 

 

“ ในพรรษา ขอให้วัดเชิญชวนชาวบ้านบำเพ็ญจิตตภาวนากัน ” เจ้าคณะตำบลแห่งหนึ่งสั่งเจ้าอาวาสในปกครอง

 

              คำว่า จิตตภาวนา หมายถึง การอบรมจิต การทำสมาธิ การทำกรรมฐาน เพื่อให้จิตสงบและให้เกิดปัญญา เป็นวิธีทำบุญในพระพุทธศาสนาอย่างหนึ่งใน ๓ อย่าง คือ ให้ทาน รักษาศีล เจริญภาวนา

 

            การบำเพ็ญจิตตภาวนาคือการนั่งสมาธิแล้วภาวนาบทบริกรรมตามที่อาจารย์แนะนำ หรือตั้งสติตามระลึกรู้อิริยาบถและการกระทำของตนทุกอย่าง มิให้สติเผลอไผลคิดออกนอกทาง นอกจากจะเป็นเหตุให้จิตสงบแล้วยังเป็นเหตุให้สติมั่นคง เกิดปัญญาสว่างไสวภายในด้วย

**บทความ แนะนำ/เกี่ยวข้อง

สิ่งดีๆมีไว้แบ่งปัน อะไรดีๆมีอีกเยอะ กด Like facebook กัลยาณมิตร

 Total Execution Time: 0.0028987328211466 Mins