โจรกำมะลอ

วันที่ 30 สค. พ.ศ.2547

 

 

 

 

ห่มผ้าเหลือง
มุ่งแต่หา
ลวงชาวบ้าน
ผิดตรงไหน

 
 
ไม่ดำรง
ลาภผล
ขายธรรม
กับโจร
 
 
ทรงสิกขา
ตั้งตนใหญ่
มุ่งกำไร
ปล้นเขากิน ฯ

 

 Total Execution Time: 0.0010697364807129 Mins