ผู้หมดความอยาก

วันที่ 09 กย. พ.ศ.2547

 

 

ผู้ที่หมดความอยาก ได้สิ่งใด ก็ไม่ยินดีสิ่งนั้น
ปรารถนาสิ่งใด ได้มาแล้ว ก็ไม่ไยดี
อันความอยากนั้น ไม่มีจบสิ้นเลย
ข้าพเจ้าขอมนัสการผู้หมดอยากแล้ว


 

วิคติจชาดก ขุ.ชา. ๒๗/๓๓๙

 Total Execution Time: 0.0010265866915385 Mins