สบู่แพ้

วันที่ 10 กย. พ.ศ.2547

 

 

 

เมื่อตัวเปื้อน
สบู่ฟอก
  แต่ใจเปื้อน
เหลือลำเค็ญ    
เปรอะไป
ขจัดสิ้น
เปรอะมาก
สบู่ฟอก
เหงื่อไคลออก
หมดกลิ่นเหม็น
ฟอกยากเย็น
ไม่ออกเลยฯ
 Total Execution Time: 0.010875566800435 Mins