กำหนดสติ

วันที่ 01 ตค. พ.ศ.2547

กำหนดสติ    เมื่อใด บัณฑิตรู้ว่า ชราและมรณะเป็นทุกข์  กำหนดรู้ทุกข์ซึ่งเป็นที่อาศัยแห่งปุถุชน  มีสติเพ่งพินิจอยู่ เมื่อนั้น ย่อมไม่ประสบความยินดีที่ยิ่งกว่านั้น

 

กำหนดสติ

 

เมื่อใด บัณฑิตรู้ว่า ชราและมรณะเป็นทุกข์

กำหนดรู้ทุกข์ซึ่งเป็นที่อาศัยแห่งปุถุชน

มีสติเพ่งพินิจอยู่ เมื่อนั้น ย่อมไม่ประสบความยินดีที่ยิ่งกว่านั้น


ขุ.เถร. ๒๖/๓๔๔

 Total Execution Time: 0.0010441184043884 Mins