สำนักสงฆ์

วันที่ 19 ตค. พ.ศ.2547

 

 

สำนักสงฆ์ คือ วัดที่ยังมิได้รับพระราชทานวิสุงคามสีมา

 

          สำนักสงฆ์ หมายถึง สถานที่ที่ได้รับอนุญาตตั้งเป็นวัดถูกต้องตามกฎหมายแล้ว มีพระสงฆ์อยู่อาศัยประจำเหมือนวัดทั่วไป แต่ยังไม่มีวิสุงคามสีมาคือยังไม่มีอุโบสถหรือโบสถ์ หรือมีแต่ยังไม่ได้ผูกสีมา สถานที่ เช่น นั้นมีสิทธิใช้คำว่า “ วัด” นำหน้าเหมือนวัดทั่วไป

 

         สำนักสงฆ์ มิใช่สถานที่เพียงเป็นที่พำนักอาศัยของพระภิกษุสามเณรซึ่งยังมิได้รับอนุญาตตั้งเป็นวัดตามกฎหมาย สถานที่เช่นนั้นเรียกว่า ที่พักสงฆ์ มิใช่ สำนักสงฆ์

 

**บทความ แนะนำ/เกี่ยวข้อง

สิ่งดีๆมีไว้แบ่งปัน อะไรดีๆมีอีกเยอะ กด Like facebook กัลยาณมิตร

 Total Execution Time: 0.00097314914067586 Mins