อ่านหนังสือ-อ่านคน

วันที่ 25 ตค. พ.ศ.2547

 

 

การอ่านคน
ต้องค่อยค่อย
เหมือนกับอ่าน
ค่อยฝึกฝน    

 
 
อ่านยาก
อ่านไป
หนังสือ
อ่านไป
 
 
ลำบากหน่อย
จึงได้ผล
ฝึกปรือตน
รู้ได้จริงฯ
 Total Execution Time: 0.0010142008463542 Mins