เดินหน้าช่วยเหลือวัด และผู้ประสบภัย

วันที่ 20 พย. พ.ศ.2549

      จากเหตุการณ์น้ำท่วมขังในขณะนี้ ทำให้ทั้งวัดต่าง ๆ และประชาชนยังได้รับความลำบากกันอีกหลายพื้นที่ ดังนี้การออกให้การช่วยเหลือผู้ประสบอุทกภัยของมูลนิธิธรรมกายและวัดพระธรรมกาย โดยพระราชภาวนาวิสุทธิ์ (หลวงพ่อธมฺมชโย) ได้เดินทางไปถวายเครื่องอุปโภคบริโภคแก่วัดที่ถูกน้ำท่วมมาแล้วหลายวัดด้วยกัน และยังคงดำเนินการให้ความช่วยเหลือกันต่อไป

ที่ผ่านมาทีมงานให้ความช่วยเหลือผู้ประสบอุทกภัยของมูลนิธิธรรมกายและวัดพระธรรมกาย โดยพระราชภาวนาวิสุทธิ์(หลวงพ่อธมฺมชโย) ซึ่งมี กัลยาณมิตรผ่อง เล่งอี้ อดีตอธิบดีกรมป่าไม้ พลอากาศเอก วีระวุธ ลวะเปารยะ นำคณะกัลยาณมิตร เป็นตัวแทนมอบของช่วยเหลือแก่ผู้ประสบภัย โดยเดินทางไปถวายเครื่องอุปโภคบริโภคให้กับพระภิกษุ ณ วัดเกริน อำเภอบางกะดี จังหวัดปทุมธานี และมอบของให้กับประชาชนอีก 370 ครัวเรือน

ครั้งนี้พระครูปทุมธรรมาภรณ์ เจ้าอาวาสวัดเกริน เป็นตัวแทนรับของช่วยเหลือจากทางมูลนิธิธรรมกายฯและกล่าวถึงสภาวะน้ำท่วมในครั้งนี้ว่า “มีความยากลำบากต่อการปฏิบัติศาสนกิจ ชาวบ้านเองเริ่มประสบกับภาวะท้อแท้และหมดกำลังใจ และการที่ได้รับความช่วยเหลือจากมูลนิธิธรรมกายและวัดพระธรรมกาย โดยพระราชภาวนาวิสุทธิ์(หลวงพ่อธมฺมชโย) ที่ได้จัดส่งเครื่องอุปโภคบริโภคไปมอบให้แก่วัดเกรินและชาวบ้าน อำเภอบางกะดี จังหวัดปทุมธานีในครั้งนี้ ต่างมีความปลื้มปิติด้วยน้ำตา ความดีใจ และยังได้กล่าวขอบพระคุณในความเมตตาและความห่วงใยของพระราชภาวนาวิสุทธิ์(หลวงพ่อธมฺมชโย) ที่ทำให้ชาวบางกะดีมีกำลังสู้ชีวิตขึ้นมาอีกครั้ง”

ประชาชนในพื้นที่ที่มีทั้งชาวไทยพุทธและชาวไทยมุสลิม ที่ยังคงได้รับความลำบากทั้งในเรื่องความเป็นอยู่และการดำเนินชีวิต การประกอบอาชีพ อยู่หลายร้อยครอบครัวด้วยกัน

 ยอมรับนโยบายข้อมูลส่วนบุคคล Total Execution Time: 0.050959650675456 Mins