สาธารณสุข มอบรางวัลเกียรติคุณ

วันที่ 04 พย. พ.ศ.2549

       เมื่อวันจันทร์ที่ 30 ตุลาคม พ.ศ. 2549 ที่ผ่านมา สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดปทุมธานีได้จัดพิธีมอบรางวัล “สุดยอดส้วมประจำปี 2549” ระดับจังหวัด ณ ศูนย์การค้าฟิวเจอร์พาร์ค รังสิต ในโครงการพัฒนาส้วมสาธารณะไทย ตามนโยบายของกระทรวงสาธารณสุข โดย นพ.วิชัย เวชโอสถศักดา นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัด เป็นประธานในพิธีมอบรางวัล

ทั้งนี้ เพื่อรณรงค์ให้มีห้องน้ำสาธารณะที่สะอาดได้มาตรฐาน และต้องการสร้างกระแสให้ประชาชนปรับพฤติกรรม พัฒนาห้องน้ำสาธารณะให้ดีขึ้น โดยเฉพาะห้องน้ำในวัด ซึ่งมีคนเข้ามาทำบุญที่วัดเป็นประจำ จึงจำเป็นต้องได้รับการพัฒนาห้องน้ำให้ถูกสุขลักษณะ เพราะการที่จะทำให้ประชาชนเข้าวัดปฏิบัติธรรม ก็สมควรที่จะต้องมีการพัฒนาสถานที่ให้จูงใจคนเข้าวัด และห้องน้ำที่สะอาด ยังป้องกันการเกิดโรคติดต่อที่อาจเกิดจากการใช้ห้องน้ำตลอดจนเป็นการคุ้มครองสิ่งแวดล้อมอีกด้วย

พิธีเริ่มด้วยการให้โอวาทโดย พระอาจารย์ไพบูลย์ ธัมมวิปุโล กล่าวถึงความสำคัญของห้องน้ำว่า 1. เป็นห้องสุขพิมาน เพราะก่อนเขาไปมีทุกข์ ออกมาแล้วเป็นสุข 2.เป็นห้องรับแขก ใครมาก็ขอเข้าห้องน้ำ และใช้ได้ตลอดเวลา ต่างจากห้องนอนหรือห้องอาหาร ใช้เฉพาะเวลา 3. เป็นห้องขัดเกลากิเลสออกจากใจ เพราะคนที่ลงมือขัดห้องน้ำ แสดงว่า ต้องลดมานะทิฐิในตัวลงได้จึงจะยอมขัดห้องน้ำ

       จากนั้นจึงเป็นพิธีมอบรางวัล ในปีนี้มีหน่วยงานที่เข้ารับรางวัลทั้งหมด 50 หน่วยงาน แบ่งเป็น 4 กลุ่ม คือ 1. สาธารณสถาน

2.สถานที่น่าอยู่น่าทำงาน

3.ศูนย์เด็กเล็ก

4.ตลาดสดน่าซื้อ

ในส่วนของสาธารณสถาน มีทั้งหมด 12 แห่ง ได้แก่ วัดพระธรรมกาย, สำนักงานประกันสังคมจังหวัดปทุมธานี, โรงพยาบาลปทุมธานี, องค์การวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี, สวนเฉลิมพระเกียรติ ร.9 เทศบาลเมืองปทุมธานี, ที่ว่าการอำเภอหนองเสือ, โรงเรียนโชคชัยรังสิต, สถานีบริการน้ำมันบางจาก สาขาพหลโยธิน กม.38, ตลาดรังสิต, ศูนย์การค้าฟิวเจอร์พาร์ค รังสิต, โรงพยาบาลกรุงสยามเซนต์คาร์ลอส, และร้านอาหารครัวเวบไซท์ โดยในส่วนของวัดพระธรรมกาย มี พระอาจารย์ไพบูลย์ ธมฺมวิปุโล เป็นตัวแทนรับมอบรางวัลในครั้งนี้

ในโครงการพัฒนาส้วมสาธารณะไทย ตามนโยบายของกระทรวงสาธารณสุข มีการจัดประชุมระดับนานาชาติเรื่อง “ส้วมโลก” ในวันที่ 16-18 พฤศจิกายน 2549 ณ เมืองทองธานี มีผู้เข้าร่วมประชุมกว่า 50 ประเทศ

 

- ปรัชญา

สิ่งดีๆมีไว้แบ่งปัน อะไรดีๆมีอีกเยอะ กด Like facebook กัลยาณมิตร

 ยอมรับนโยบายข้อมูลส่วนบุคคล Total Execution Time: 0.027270102500916 Mins