ช่วยผู้ประสบภัยน้ำท่วม ๘ จังหวัดภาคใต้

วันที่ 28 ธค. พ.ศ.2548

 

        

มูลนิธิธรรมกายและวัดพระธรรมกาย จ.ปทุมธานี โดยการนำของพระราชภาวนาวิสุทธิ์ (หลวงพ่อธัมมชโย) ศูนย์กัลยาณมิตรทั้งในและต่างประเทศ ชมรมพระกัลยาณมิตร ๗๖ จังหวัด สหพันธ์รวมใจไทยทั้งชาติ รวมทั้งหน่วยราชการ ภาคเอกชน ชมรมต่างๆ และประชาชน ร่วมกันจัดงานถวายสังฆทานแด่คณะสงฆ์ ๒๖๖ วัด ครั้งที่ ๗ และช่วยผู้ประสบอุทกภัย ๘ จังหวัดภาค

และจากภาวะเหตุการณ์น้ำท่วมในพื้นที่ภาคใต้ซึ่งรุนแรงกว่าทุกครั้งที่ผ่านมา ในเขต ๘ จังหวัด จำนวน ๑๐๘ อำเภอ ได้แก่ นครศรีธรรมราช พัทลุง สตูล ตรัง สงขลา ปัตตานี ยะลา และนราธิวาส โดยสร้างความเดือดร้อน ทั้งการคมนาคม ความเป็นอยู่และโรคภัยไข้เจ็บ ดังนั้นมูลนิธิธรรมกายโดยพระราชภาวนาวิสุทธิ์ และชมรมบ้านกัลยาณมิตรทั่วประเทศ จึงได้รีบส่งเครื่องอุปโภคและบริโภคไปช่วยเหลือ โดยทะยอยส่งในคืนวันอังคารที่ ๒๐ ธันวาคม ประกอบด้วย อาหารสำเร็จรูป น้ำดื่ม อาหารกระป๋อง ยารักษาโรค จำนวน ๒๖๐,๐๐๐ รายการ โดยศูนย์กัลยาณมิตรทั้ง ๘ จังหวัด ได้กระจายมอบไปตามพื้นที่ต่างๆ ทั้งศาลากลางจังหวัด และบางพื้นที่ได้เปิดจุดมอบตามวัดต่างๆ เพื่อให้ถึงมือพี่น้องชาวใต้ได้อย่างรวดเร็วและทั่วถึง มูลนิธิธรรมกายได้กำหนดให้ความช่วยเหลือพี่น้องชาวใต้ไปอย่างต่อเนื่องจนปัญหาน้ำท่วมคลี่คลาย ซึ่งถือเป็นการประพฤติธรรมบำเพ็ญทาน และสงเคราะห์ญาติ ตามหลักมงคลสูตร และปฏิบัติตามหลักบุญกิริยา ที่พระสัมมาสัมพุทธเจ้าได้ทรงสั่งสอนไว้นั่นเอง

 

 

 

 

 

- วุฑฒิวงศ์ -

 ยอมรับนโยบายข้อมูลส่วนบุคคล Total Execution Time: 0.0013588825861613 Mins