กัลยาณมิตร จ.เชียงใหม่ จัดอบรม

วันที่ 09 มค. พ.ศ.2550

     คณะกัลยาณมิตรในจังหวัดเชียงใหม่ ผู้เห็นความสำคัญในพระพุทธศาสนา จัดให้มีการอบรมการใช้สื่อการสอนทางพระพุทธศาสนาแก่พระสังฆาธิการ อำเภอจอมทอง และกิ่งอำเภอดอยหล่อ

ณ วัดน้ำตกแม่กลาง อำเภอจอมทอง จังหวัดเชียงใหม่ ขึ้นเพื่อวัตถุประสงค์ให้ได้นำไปปรับใช้ในการสอนธรรมะแก่ประชาชนและเยาวชนให้เป็นคนเก่งและดีต่อไป

การจัดอบรมในครั้งนี้ มีพระสังฆาธิการเข้ารับการอบรมจำนวนกว่า 60 รูป ซึ่งได้รับความเมตตาจาก พระครูสุนทรพรมาคุณ เจ้าคณะอำเภอจอมทอง เมตตามาเป็นประธาน จากนั้นพระอาจารย์ศุภโชค ศุภัคโค จากวัดพระธรรมกาย จังหวัดปทุมธานี บรรยายในหัวข้อเรื่องการใช้สื่อกับการเผยแผ่พระพุทธศาสนา สื่อที่ทำให้ประชาชนและเยาวชนได้รู้จักการให้ทาน รักษาศีล และเจริญสมาธิภาวนา พร้อมทั้งแนะนำให้รู้จักช่อง DMC สื่อสีขาว ผลิตรายการธรรมะตลอด 24 ชั่วโมง

เป็นสื่อเพื่อการศึกษาพุทธศาสนา สื่อสีขาวที่น้อมนำธรรมะขององค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้า มาเผยแผ่ไปทั่วโลก ออกอากาศผ่านดาวเทียมตลอด 24 ชั่วโมง ด้วยการนำเสนอในรูปแบบที่ทันสมัย ได้ทั้งสาระและบันเทิง เข้าใจง่าย รับชมได้ทั้งเด็กและผู้ใหญ่ มีทั้งรายการวาไรตี้ ทอล์คโชว์ เทศนา-ธรรมะและสารคดีที่เกาะเกี่ยวอยู่ในบุญกุศล รายการเพลงมิวสิกวิดีโอ ทำให้ใจใสใจสบาย รวมทั้งรายการดีๆ สำหรับเด็กๆ การ์ตูน ANIMATION เพื่อให้เรียนรู้ธรรมะอย่างเข้าใจ และสามารถนำไปใช้เป็นแนวทางในการดำเนินชีวิตได้อย่างมีความสุข

นอกจากนี้ พระอาจารย์จิรเดช จิรเตโช จากธุดงคสถานล้านนา ได้แนะนำถึงการใช้สื่อการสอนธรรมะ วิธีการใช้งานซึ่งอยู่ในรูปแบบ VCD เพื่อสามารถนำไปใช้ในการสอนประชาชนและเยาวชน ให้ได้รับความรู้ ความเข้าใจ เกี่ยวกับพระพุทธศาสนาด้วยความน่าสนใจ

การศึกษาให้เกิดความรู้ในพระพุทธศาสนาไม่ใช่สิ่งที่น่าเบื่อหน่าย หรือเข้าใจได้ยากอีกต่อไป และเมื่อมีผู้หันมาให้ความสำคัญ สนใจใฝ่ศึกษาเกี่ยวกับพระพุทธศาสนามากยิ่งขึ้น ย่อมจะเป็นประโยชน์ทั้งการดำเนินชีวิต การศึกษาเล่าเรียน การงานอาชีพ ทั้งนี้ต้องมีการเชื่อมโยงและสอดคล้องเข้าใจกันทั้งสังคมได้ ที่ทำความเข้าใจร่วมกันระหว่าง วัด บ้าน สถานศึกษา ที่ทำงาน โดยรู้จักนำธรรมะ พระธรรมคำสั่งสอนในพระพุทธศาสนา ไปปรับใช้ในการดำเนินชีวิตประจำวันได้อย่างดีต่อไป

 

โดย..เตชนา.

 Total Execution Time: 0.0016072869300842 Mins