ทอดผ้าป่าช่วยเหลือวัดน้ำท่วม 1,000 วัด

วันที่ 16 พย. พ.ศ.2549

       วัดพระธรรมกายและมูลนิธิธรรมกาย ร่วมกับคณะสงฆ์ ศูนย์กัลยาณมิตรทั่วประเทศ และมูลนิธิสำนึกรักบ้านเกิด จัดงาน “ทอดผ้าป่าช่วยเหลือวัดประสบอุทกภัย 1,000 วัด” จากพื้นที่ 14 จังหวัด ในวันอาทิตย์ที่ 19 พฤศจิกายน 2549 เวลา 13.30-14.30 น. ณ สภาธรรมกายสากล วัดพระธรรมกาย จ.ปทุมธานี โดยมี พระเทพวรเวที เจ้าคณะจังหวัดพระนครศรีอยุธยา เป็นประธานสงฆ์ และ คุณบุญชัย เบญจรงคกุล ประธานมูลนิธิสำนึกรักบ้านเกิด เป็นประธานฝ่ายฆราวาส

สืบเนื่องจากเหตุการณ์อุทกภัยครั้งใหญ่ ที่สร้างความเดือดร้อนให้กับพี่น้องประชาชนในหลายจังหวัด โดยเฉพาะอย่างยิ่งในเขตพื้นที่ราบลุ่ม ซึ่งได้รับความเสียหายมาก เพราะจนถึงขณะนี้น้ำยังคงท่วมขังอย่างต่อเนื่อง ซึ่งทางวัดพระธรรมกายและมูลนิธิธรรมกาย โดย พระราชภาวนาวิสุทธิ์ (หลวงพ่อธัมมชโย) ได้ส่งเครื่องอุปโภคบริโภค จำนวน 50,000 ชุด และหน่วยแพทย์อาสา ไปให้ความช่วยเหลือแก่พี่น้องประชาชน และวัดต่างๆ อย่างต่อเนื่อง

       แต่เนื่องจากผลพวงจากน้ำท่วมสูง ทำให้พระภิกษุสามเณร ไม่สามารถออกไปบิณฑบาตได้ ทำให้ขาดแคลนภัตตาหารที่จะขบฉันรวมทั้งเสนาสนะได้รับความเสียหาย และบางวัดอยู่ห่างไกลจากชุมชน ความช่วยเหลือจึงเข้าไปไม่ค่อยถึง ส่งผลให้ท่านต้องอยู่กันด้วยความยากลำบากเป็นอย่างยิ่ง

ดังนั้น วัดพระธรรมกายและมูลนิธิธรรมกาย โดย พระราชภาวนาวิสุทธิ์ (หลวงพ่อธัมมชโย) จึงได้เชิญชวนศิษยานุศิษย์และชาวพุทธทั่วโลก มาร่วมกันจัดงาน “ทอดผ้าป่าช่วยเหลือวัดประสบอุทกภัย 1,000 วัด” โดยนิมนต์เจ้าอาวาสจากวัดที่ประสบอุทกภัย จำนวน 1,000 วัด ในพื้นที่ 14 จังหวัด ประกอบด้วย นนทบุรี, ปทุมธานี, พระนครศรีอยุธยา, อ่างทอง, สิงห์บุรี, ชัยนาท, อุทัยธานี, สุพรรณบุรี, นครสวรรค์, พิจิตร, พิษณุโลก, สุโขทัย, อุตรดิตถ์ และนครปฐม มารับผ้าป่า

ในงานนี้คาดว่าจะมีสาธุชนมาร่วมงานหลายหมื่นคน และมีศิลปินนักร้องผู้มีชื่อเสียงที่ใจบุญมาร่วมงานด้วย อาทิ คุณสมบัติ เมทะนี สมาชิกสภานิติบัญญัติแห่งชาติ, คุณอิศริยา อภิชัย มิสไทยแลนด์เวิลด์ ปี 2539 , คุณประพุทธ กำลังเอก , คุณสายใจ วลี, คุณลีลาวดี วัชโรบล, คุณจริญญา หาญณรงค์ ฯลฯ

จึงขอเชิญทุกท่านที่มีความสนใจร่วมกันเป็นสายธารแห่งน้ำใจในงานกุศลครั้งนี้ มาร่วมกันในวันเวลาดังกล่าว

 ยอมรับนโยบายข้อมูลส่วนบุคคล Total Execution Time: 0.0011053323745728 Mins