รู้ธรรม

วันที่ 06 มค. พ.ศ.2549

 

อายุถึงร้อยขวบ                         เจียรกาล

ธรรมโมชอัน                          โอฬาร บ่รู้

เด็กน้อยเกิดประมาณ                  วันหนึ่ง

เห็นถ่องธรรมยิ่งรู้               แก่ร้อยพรรษา

 Total Execution Time: 0.0010043144226074 Mins