ผู้หญิง 200 เปอร์เซนต์

วันที่ 16 มค. พ.ศ.2546

 


.....เพราะชีวิตทุกชีวิตที่เกิดมา ย่อมมีเป้าหมาย และหนทางในการเลือกเดินแตกต่างกัน แต่สิ่งสำคัญประการหนึ่ง ในการที่จะเดินไปให้ถูกเส้นทางชีวิตได้นั้น ก็คือ การที่เรารู้จักหยิบยื่นโอกาส และเวลาให้กับตนเอง ในการที่จะหันกลับมามอง และพิจารณาภายในกาย และใจของเรา เฝ้าปรับปรุงพัฒนาจนกว่าจะถึงเป้าหมายของชีวิตที่วางไว้

 

.....มนุษย์ทุกคนในโลกนี้ล้วนแสวงหาความสุขที่แท้จริงด้วยกันทั้งนั้น แต่ไม่น่าเชื่อเลยว่า ยิ่งต้องการมากเท่าไรยิ่งเป็นอัตราส่วนผกผันกับผลลัพธ์ เพราะยิ่งคาดหวังยิ่งผิดหวัง พบเจอแต่ความสุขจอมปลอม ช่างห่างไกลกับคำว่า ความสุขที่แท้จริง…

 

......เราจึงพบเจอแต่สภาวะ ใครมือยาวสาวได้สาวเอา ใครมีกำลังมากกว่ารังแกคนที่อ่อนแอกว่า ปลาใหญ่กินปลาเล็ก ศีลธรรมในใจหดหายลงไปทุกขณะ โดยเฉพาะเพศและวัยที่ดูจะอ่อนด้อยและเสียเปรียบไปเสียทุกเรื่อง นั่นคือ ผู้หญิง

 

.....สภาพสังคมในปัจจุบันสร้างผู้หญิงให้รู้รักษาตัวรอดมากกว่าในอดีต แต่ภายนอกที่ดูเข้มแข็งอดทน แต่ลึกๆภายในใจนั้นอ่อนไหวไร้ที่พึ่ง และยังคงต้องต่อสู้อย่างโดดเดี่ยว

 

.....การรวมตัวของผู้หญิงที่จะร่วมกันพัฒนา และสร้างเกราะป้องกันให้กับตนเองนั้นมีน้อย อาจมีบ้างแต่ไม่ค่อยได้รับการยอมรับ จากคนในสังคมมากนัก เป็นเช่นนี้มาตั้งแต่ครั้งโบราณ

 

......ถึงเวลาแล้วหรือยังที่เราจะร่วมกันสร้างสังคมดีงามให้กับคนที่เรารัก….

 

.....หากคุณเป็นคนหนึ่งที่มีบุตรสาว มีพี่สาว หรือน้องสาว อยากให้เขาเหล่านั้นมีชีวิตอย่างมีความสุขด้วยหลักในการดำเนินชีวิตที่ถูกต้อง มีปัญญาบริสุทธิ์อันเกิดจากการขัดเกลาจิตใจ และมีศักยภาพที่ค้นพบได้ด้วยตนเอง คิดว่า โครงการอบรมธรรมทายาทหญิง เป็นโครงการที่ดีอีกโครงการหนึ่งที่ไม่ควรมองข้าม

 

.....โครงการอบรมธรรมทายาท หญิงภาคฤดูร้อน เป็นโครงการที่ปลูกฝัง คุณธรรมให้กับ เยาวชนของชาติตามพุทธวิธี ซึ่งเป็นวิธีที่ดีที่สุดวิธีหนึ่ง ในการนำมาใช้พัฒนาเยาวชนอย่างได้ผล โดยใช้เวลาในช่วงปิดภาคฤดูร้อนของทุกปี รับสมัครนิสิตนักศึกษาเข้ามาฝึกฝนตนเอง ด้วยการอยู่กลดธุดงค์ ฟังธรรม รักษาศีล ๘ อย่างเคร่งครัด และฝึกสมาธิอย่างจริงจังติดต่อกันเป็นเวลา ๑ เดือน อีกทั้งยังมีการเพิ่มเติมความรู้ในด้านต่างๆที่เหมาะกับผู้หญิง เช่น วัฒนธรรมชาวพุทธ ระเบียบวินัย มารยาท ส่งเสริมการทำงานเป็นทีม ความสมัครสมานสามัคคี และความกล้าแสดงออกอย่างเหมาะสม เป็นต้น

 

.....โครงการอบรมธรรมทายาทหญิงก่อตั้งมาตั้งแต่ พ.ศ ๒๕๒๕ เรื่อยมาจนถึงปัจจุบัน ปีนี้นับเป็น รุ่นที่ ๒๐ ตลอดระยะเวลา ๒๐ ปีที่ผ่านมา มีนิสิตนักศึกษาเข้าร่วมโครงการมากกว่า ๑๐,๐๐๐ คน เยาวชนเหล่านี้ได้นำหลักธรรมไปประยุกต์ใช้ในชีวิตประจำวันได้อย่างดี มีความเข้าใจถึงหน้าที่ต่อตนเองและต่อสังคม สร้างคุณประโยชน์ให้กับประเทศชาติอย่างมาก

 

.....วรรษมน เป็งใจ จากมหาวิทยาลัยบูรพา บอกเล่าความประทับใจของการอบรมว่า " คุณธรรมต่างๆ ที่รู้สึกได้และมีขึ้นโดยไม่รู้ตัว เช่น วินัย เคารพ อดทน และความขยัน ที่สำคัญคือจิตสำนึก สำนึกในความโชคดีที่ได้เกิดมาเป็นมนุษย์ และรู้จักหน้าที่ของตนเอง ของคนในสังคม รู้วิธีปฏิบัติต่อคนเหล่านั้น รู้สิ่งสำคัญในชีวิตที่ควรรู้แต่ไม่เคยได้รู้ นั่นคือ ธรรมะ อันเป็นหลักในการดำเนินชีวิตที่ถูกต้อง มากเกินกว่าจะบรรยายค่ะ กับแสงสว่างที่ได้รับ "

 

.....หลายคนอาจสงสัยว่าชีวิต ๒๐๐ เปอร์เซ็นต์ คืออะไร หากมองย้อนไปในชีวิตประจำวันของเรา มิได้มีเพียงการงานในหน้าที่เท่านั้นที่ดำเนินไป แต่ต้องควบคู่กับจิตใจที่มีคุณภาพจึงจะสามารถประคับประคองชีวิตให้สุขสมบูรณ์ได้

 

.....การงานหรือธุรกิจที่เคลื่อนไหวภายนอกนั้น ต้องการสภาพคล่อง จึงจะประสบความสำเร็จ คือชีวิต ๑๐๐ เปอร์เซ็นต์ และด้านจิตใจที่ตั้งมั่นมีสมาธิ มีความสุขเบิกบานอยู่เสมอ นั่นคือชีวิตอีก ๑๐๐ เปอร์เซ็นต์

 

.....ผู้หญิง ๒๐๐ เปอร์เซ็นต์ในวันนี้ จึงเป็นคนที่การงานกับจิตใจไปคู่กัน จะเป็นนิสิตนักศึกษาก็สามารถเล่าเรียนได้ดีเด่น หรือจะทำธุรกิจการงานก็ประสบความสำเร็จ เพราะมี " ธรรมะ " เป็นเหมือนรากแก้วหยั่งลึกลงไปในจิตใจ แผ่กิ่งก้านใบให้ร่มรื่นคืนกลับสู่สังคม

 

.....สนใจสอบถามรายละเอียดได้ที่ โทร.01-689-2558 , 02-901-0912 หรือสมัครได้ที่ชมรมพุทธศาสตร์ สถาบันการศึกษาทั่วประเทศ

 

 Total Execution Time: 0.0020193497339884 Mins