ฝึกตน

วันที่ 18 มีค. พ.ศ.2546

 

.....เราจะมีชีวิตอยู่ในโลกนี้ไม่นาน เวลาเหลือน้อยเต็มที ให้ลูกทุกคน ใช้เวลาให้เป็นประโยชน์อย่างยิ่ง ต่อการฝึกฝนอบรมตัวของเรา ให้มีความพร้อม ที่จะเป็นนักรบกองทัพธรรม

 Total Execution Time: 0.0058291832605998 Mins