Vanijjasutta Cause of Over - Target Benifitby The students of Phra Bhavanaviriyakhun.

วันที่ 23 มีค. พ.ศ.2546

.....สวัสดีค่ะ อาทิตย์นี้ คัมภีรภาพ นำเสนอหนังสือดี " Vanijjasutta Cause of Over-Target Benefit "by The Students of Phra Bhavanaviriyakhun .

.....ความเป็นเหตุเป็นผลในบางอย่าง หากเพราะขาด ความรู้ ความละเอียดรอบคอบ คิดไม่ถึง หรือไม่เคยพิจารณามาก่อน กลายเป็นสิ่งเกิดคาดได้ว่าจะมีผลเนื่องถึงกันได้อย่างไรบ้าง เหมือนในกรณีศึกษาที่ถูกยกขึ้นมาภายในเล่มนี้

.....พระเดชพระคุณท่าน พระภาวนาวิริยคุณ ท่านได้กรุณาชี้ประเด็นของความเป็นเหตุเป็นผลกันที่เกิดขึ้น โดยจัดกลุ่มให้เห็นว่าหากสร้างเหตุเช่นนี้แล้ว ผลที่ได้จะเป็นอย่างไรได้บ้าง เพราะสิ่งที่ยกมานั้น เป็นการรวบรวมจากประเด็นหลัก ๆ ที่เกิดขึ้น ซึ่งผู้อ่านก็จะจัดตัวเองลงได้ว่าเข้าในกลุ่มไหน แล้วลองได้พิจารณาดู ทั้งจากของตนเองรวมไปถึงผู้อื่นแล้ว เป็นไปตามนั้นหรือไม่ อย่างไร
เพราะพระพุทธศาสนาเป็นเรื่องของเหตุผล ที่สามารถพิสูจน์เพื่อหาข้อสรุปได้อย่างชัดเจน จึงเป็นสากล ที่ทุก ๆ เชื้อชาติ ภาษา เข้ามาศึกษาให้เข้าใจได้

.....เนื้อหาภายในเล่มที่ถูกถ่ายทอด จนเกิดเป็นภาพในใจที่ชัดเจน ให้คำอธิบายกับคำถามได้ ด้วยเรื่องราวที่กระชับ ความสำคัญอยู่บนพื้นฐานความเข้าใจ ไปจนถึงการปฏิบัติให้ประสบความสำเร็จในชีวิต รวมถึงความเจริญในธุรกิจการงานที่ตามมาดังที่หวัง หรือเกินกว่านั้น

.....อะไรหรือ ? อยู่เบื้องหลังความสำเร็จเหล่านั้น และทำไม! จึงล้มเหลว. ซึ่งคุณสามารถค้นหาคำตอนที่ดีได้อย่างแน่นอนค่ะ ภายในเล่มนี้.

.....และเคยมีคำถามเหล่านี้เกิดขึ้นในใจคุณบ้างหรือไม่ " During a business conference we frequently talk on the subject of "Wisdom vs. Fortune" - which of the two is more essential. In some aspects we cannot find fact and rationale behind it, when it comes to the source of fortune.

.....การแสวงหาความรู้ หรือปัญญานั้น ถือเป็นความจำเป็นในชีวิตประจำวันไปแล้ว ซึ่งใครมีโอกาสกว่า ก็ย่อมได้เปรียบกว่าในหลาย ๆ ด้าน ในการดำเนินชีวิตให้ประสบความสำเร็จได้ค่ะ

.....ติดต่อสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ 0-2-524-0257 ต่อ 1021

 

สุ. พูนพิพัฒน์.

 Total Execution Time: 0.0023174524307251 Mins