เทป "คำสอนของยาย ชุดที่ ๓" โดย พระมหาสุวิทย์ วิชเชสโก ป.ธ. ๙

วันที่ 27 เมย. พ.ศ.2546

.....จากเรื่องราว ภาพชีวิต ที่สั่งสม ด้วยประสบการณ์อันยาวนาน ถูกรวบรวมขึ้นเป็น "คำสอน" อันทรงคุณค่า ให้คุณประโยชน์ที่มากมายของความเป็นไปได้นี้ คือ คำสอนของ คุณยายอาจารย์ มหารัตนอุบาสิกาจันทร์ ขนนกยูง

.....ในคำนำของผู้รวมรวบนี้ ท่านได้กล่าวไว้ตอนหนึ่งว่า "…หนึ่งในความอัศจรรย์ของท่าน ก็คือความสามารถในการสร้างคน คุณยายไม่รู้หนังสือ ทั้งอ่านไม่ออก และเขียนไม่ได้ แต่ท่านสามารถฝึกฝนอบรมคนได้ทุกชนชั้น ทุกระดับการศึกษา ทุกพื้นเพอุปนิสัย ก็ส่งเสริมให้พบความสุข ความเจริญได้ ด้วยการนำธรรมะในพระพุทธศาสนา มาพัฒนาชีวิต ยกระดับจิตใจ คุณยายพูดน้อย แต่ทุกถ้อยคำนั้นล้ำค่า เป็นถ้อยคำแห่งความเมตตา และเป็นถ้อยคำของผู้ที่รู้จริง เพราะท่านเริ่มต้นด้วยการสอนตนเองฝึกฝนตนเองในทุกสิ่ง นับจากธรรมปฏิบัติอันละเอียดลึกซึ้ง ไปจนถึงสิ่งละอันพันละน้อยในชีวิตประจำวัน ท่านสามารถทำให้ทุกย่างก้าวในชีวิตของท่าน ดำเนินไปอย่างสอดคล้องต้องกันกับธรรมะ และเมื่อฝึกฝน ค้นคว้า จนแจ่มแจ้งแล้ว เมื่อนั้น ท่านจึงสอน"

.....และคำสอนของคุณยายนั้น ได้สร้างชีวิตที่งดงามให้บังเกิดขึ้นแล้วอย่างมากมาย และจากครั้งหนึ่งในชีวิตของผู้รวบรวมนี้ ที่ท่านได้รับความเมตตา อบรมสั่งสอนจากคุณยายโดยตรงอย่างใกล้ชิดในฐานะลูกศิษย์คนหนึ่งนี้เอง ทำให้ภาพชีวิต และคำสอนของคุณยายกลายเป็นความทรงจำอันงดงาม ที่ถูกน้อมนำมาถ่ายทอดสู่ชนทั้งหลาย เพื่อประกาศพระคุณของคุณยาย

.....เป็นการคัดเลือกคำสอนศิษย์ที่เคยถูกจัดแบ่งไว้เป็นหมวดหมู่ จัดพิมพ์เป็นหนังสือ " คำสอนของยาย" ฉบับรวมเล่มและภาพ มาแล้วนั้น ตั้งแต่เรื่องของ หมวดตน, ความไม่ประมาท, ความสันโดษ, การคบคน, หมวดธรรม, เรื่อง บุญ- กรรม, การประพฤติพรหมจรรย์, การอธิษฐาน, ความอดทน-สู้-ทำจริง, ความอ่อนน้อม, ความสะอาด, เรื่องระเบียบวินัย, เกี่ยวกับการใช้สมบัติ, และปกิณกะ

.....จากเนื้อหาเพียงสั้น ๆ ในแต่ละเรื่อง ที่ถูกถ่ายทอดออกมาให้ได้รับฟังกัน จะช่วยเตือน ช่วยสอน ให้เราเกิดความเข้าใจโลก เข้าใจชีวิตได้ชัดเจน สิ่งใดควรมิควร ความดีความไม่ดี และนำมาพิจารณา ลงมือปฏิบัติตาม ก็จะได้รับผลแห่งสิ่งดี ๆ นั้น มาเป็นความดีของตัวเราเองได้อย่างง่าย ๆ และพร้อมที่จะแบ่งปันส่งต่อไปยังผู้อื่นด้วยความปรารถนาดียิ่ง ได้อีกด้วยค่ะ เพราะเรื่องราวของความดีไม่เหมาะที่จะเก็บไว้แต่เพียงลำพังอีกต่อไปแล้วหละค่ะ

.....ติดต่อขอรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ ๐-๒-๕๒๔-๐๒๕๗ ต่อ ๒๒๕๐-๑


สุ. พูนพิพัฒน์.


Total Execution Time: 0.0012426018714905 Mins