กรัก สีกรัก

วันที่ 07 พค. พ.ศ.2546

 

.....กรัก แปลว่า แก่นขนุน บางแห่งว่า แก่นไม้

 

                .....สีกรัก คือสีแก่นขนุน ซึ่งเป็นสีเหลืองออกดำหรือเหลืองคล้ำเรียกผ้าจีวรของพระสงฆ์ที่ย้อมด้วยแก่นขนุนแก่นไม้ชนิดอื่นที่มีคล้ายคลึงกันว่า ผ้าสีกรัก

 

             .....ผ้าสีกรัก เป็นผ้าที่นิยมใช้กันในหมู่พระธุดงค์ พระป่า และพระกรรมฐานทั่วไป เพราะธุดงค์ พระป่า และพระกรรมฐานทั่วไป เพราะถือคติว่าเป็นสีปอน เป็นสีที่เกิดจากธรรมชาติไม่ฉูดฉาด นัยว่าพระมหากัสสปเถระผู้เป็นเอตทัคคะในทางถือธุดงค์สมัยพุทธกาลใช้ผ้าสีนี้

**บทความ แนะนำ/เกี่ยวข้อง

สิ่งดีๆมีไว้แบ่งปัน อะไรดีๆมีอีกเยอะ กด Like facebook กัลยาณมิตร

 Total Execution Time: 0.0050083518028259 Mins