สรณคมน์

วันที่ 16 พค. พ.ศ.2546


 

 

              ......สรณคมน์ แปลว่า การถึง การยึดเอาว่าเป็นสรณะที่พึ่ง หมายถึง การถึงพระรัตนตรัยคือ พระพุทธ พระธรรม พระสงฆ์ ว่าเป็นที่พึ่งที่ระลึก เป็นแนวดำเนินชีวิต เป็นหลักชัยของชีวิต เป็นเครื่องยึดเหนี่ยวจิตใจในเวลาคับขันในเวลาเดินทาง ในเวลาประกอบอาชีพต่างๆ เป็นต้น

 

......การถึงสรณคมน์ คือ การเปล่งวาจา หรือน้อมนึกในใจว่า

.....พุทธัง สรณัง คัจฉามิ

.....ธัมมัง สรณัง คัจฉามิ

.....สังฆัง สรณัง คัจฉามิ

.....ทุติยัมปิ พุทธัง สรณัง คัจฉามิ ฯลฯ

.....ตะติยัมปิ พุทธัง สรณัง คัจฉามิ ฯลฯ

**บทความ แนะนำ/เกี่ยวข้อง

สิ่งดีๆมีไว้แบ่งปัน อะไรดีๆมีอีกเยอะ กด Like facebook กัลยาณมิตร

 Total Execution Time: 0.0010045170783997 Mins