บุญเป็นที่พึ่ง

วันที่ 14 ตค. พ.ศ.2550

 

ปางน้อยลำเหนียกรู้                เรียนคุณ

ครั้นใหญ่ย่อมหาทุน                  รัพย์ไว้

เมื่อกลางแก่แสวงบุญ              ธรรมชอบ

ยามหง่อมทำใดได้               แต่ล้วนอนิจจัง

**บทความ แนะนำ/เกี่ยวข้อง

สิ่งดีๆมีไว้แบ่งปัน อะไรดีๆมีอีกเยอะ กด Like facebook กัลยาณมิตร

 Total Execution Time: 0.0052667339642843 Mins