ไร้ค่า

วันที่ 26 กพ. พ.ศ.2549

 

ธิรางค์รู้ธรรมะแม้                   มากหลาย

บ่กล่าวให้หญิงชาย                        ทั่วรู้

ดุจหญิงสกลกาย                         งามเลิศ

อยู่ร่วมเรือนผัวผู้                  โหดแท้ขันที

**บทความ แนะนำ/เกี่ยวข้อง

สิ่งดีๆมีไว้แบ่งปัน อะไรดีๆมีอีกเยอะ กด Like facebook กัลยาณมิตร

 Total Execution Time: 0.0040777166684469 Mins