เอางินไปสร้างโรงเรียน โรงพยาบาล ไม่ดีกว่าหรือ

วันที่ 08 เมย. พ.ศ.2554

               การบริจาคเพื่อสร้างโรงเรียน โรงพยาบาล เป็นสิ่งที่จำเป็นต้องทำอย่างยิ่ง เพื่อช่วยเพิ่มพูนสติปัญญาและรักษาสุขภาพของคนในชิตให้สมบูรณ์แข็งแรง แต่ต้องไม่ลืมว่า คนที่แข็งแรง หรือมีความรู้มากๆ หากไม่มีศีลธรรมกำกับ ก็อาจจะสร้างความเดือดร้อนให้แก่สังคมได้ ดังนั้น การสร้างวัด เพื่อให้เป็นสถานที่ปลูกฝังศีลธรรมแก่ประชาชน จึงเป็นสิ่งที่ควรทำเป็นอย่างยิ่งเช่นกัน

               ก่อนอื่น เราควรมองถึงความจริงบางอย่างว่า ผู้คนในสังคมต่างมีความชอบที่จะหาความสุขในชีวิตที่แตกต่างกันไป เช่น บางคนชอบคลายเครียดด้วยการดื่มเหล้า เที่ยวกลางคืน ก็จะใช้เงินไปเข้าผับเข้าบาร์เพื่อหาความสำราญ แต่อีกด้านหนึ่ง คนที่ชอบเข้าวัด ก็ย่อมจะนำเงินส่วนหนึ่งของเขาไปทำบุญแทนการเที่ยวเตร่ ซึ่งก็เป็นที่มาของการสร้างวิหาร เจดีย์ โบสถ์ ศาลา ทั้งหลาย

               ความจริงก็คือ เราคงไม่สามารถไปบอกคนให้เลิกดื่มเหล้า เลิกสูบบุหรี่ แล้วเอาเงินมาสร้างโรงเรียน โรงพยาบาล หรือสร้างวัดได้ เพราะมันเป็นความสมัครใจของเขา เราบังคับเขาไม่ได้ ในทำนองเดียวกัน ถ้าเราผลักดันให้คนเลิกทำบุญ เลิกเข้าวัด เงินของเขาตรงนี้ ก็ไม่แน่ว่าจะนำไปสร้างโรงเรียน หรือโรงพยาบาล เพราะเราบังคับเขาไม่ได้ งบตรงนี้ของเขาก็อาจจะหมดไปกับสิ่งอื่นๆ แทน

               ประเด็นก็คือ ขณะนี้ เราคิดว่า ผู้คนในสังคมมีศีลธรรมมากรหรือน้อย ถ้าคิดว่าผู้คนยังมีศีลธรรมน้อยเกินไป ก็ควรช่วยกันรณรงค์ให้คนเข้าวัด ทำความดีให้มากขึ้นจะดีกว่า

               สรุปว่า บ้านเมืองใดก็ตาม หากมีวัดใหญ่ๆ หรือมีศาสนสถานใหญ่ๆ แล้วผู้คนพากันเข้าวัดเข้าวามากๆ นั่นย่อมแสดงถึงความเจริญของศีลธรรมในจิตใจของผู้คน

               ดังนั้น การสร้างวัดหรือศาสนสถานที่มีผู้มาใช้ปฏิบัติธรรมกันอย่างเนืองแน่น เช่น มหาธรรมกายเจดีย์นี้ จึงเป็นสิ่งที่ควรสนับสนุนและส่งเสริมมิใช่หรือ?

ขอขอบคุณ : หนังสือมหัศจรรย์เจดีย์แห่งพระรัตนตรัย

 Total Execution Time: 0.0039716482162476 Mins