สังฆทานเป็นประมุขของผู้หวังบุญ พระสงฆ์เป็นประมุขของผู้บูชา

วันที่ 16 เมย. พ.ศ.2554

 

               จากพระไตรปิฎกเรื่องทัททัลวิมาน ในขุททกนิกาย วิมานวัตถุ พระสัมมาสัมพุทธเจ้าได้เคยตรัสกับพระอานนท์ ถึงความสำคัญของการถวายสังฆทานว่า

               "ดูก่อนอานนท์ เราไม่กล่าวปาฎิปุคคลิกทาน
               ว่ามีผลมากกว่าสังฆทาน โดยปริยายใดๆ เลย
               สังฆทานเป็นประมุขของผู้หวังบุญ
พระสงฆ์นั่นแหละเป็นประมุขของผู้บูชา
และพระสงฆ์เป็นเนื้อนาบุญของโลก ไม่มีนาบุญอื่นยิ่งกว่า"

               การที่พระสัมมาสัมพุทธเจ้าตรัสไว้เช่นนั้น ทั้งนี้ก็เพราะว่าการถวายสังฆทานนั้นเป็นเลิศกว่าการถวายแบบปาฎิปุคคลิกทาน เพราะการถวายสังฆทานนั้นเป็นการถวายทานให้มีเจตนากว้าง ไม่เฉพาะเจาะจงให้กับบุคคลใดบุคคลหนึ่ง

               แม้แต่ในทักขิณาวิภังคสูตร ก็ยกย่องว่าการถวายสังฆทานแก่คณะพระสงฆ์มีอานิสงส์มากกว่าการถวายทานเฉพาะเจาะจงแก่พระพุทธเจ้า

               วันคุ้มครองโลกปีนี้ ซึ่งตรงกับวันศุกร์ที่ 22 เมษายน พ.ศ.2554 จึงขอเรียนเชิญสาธุชนทั้งหลายร่วมสร้างมหาทานบารมี ถวายสังฆทานแด่คณะสงฆ์จาก 30,000 กว่าวัดทั่วประเทศ และสร้างองค์พระธรรมกายเพื่อประดิษฐาน ณ มหาธรรมกายเจดีย์ ผู้มาร่วมงานทุกท่าน จะได้รับเหรียญของขวัญที่ระลึกรุ่นฉลองชัย ชิตัง เม โดยขอความกรุณาสวมชุดขาวๆมาร่วมพิธี เพื่อเป็นการเคารพต่อศาสนสถานและเคารพต่อพระรัตนตรัย

 Total Execution Time: 0.0018052339553833 Mins