คลอดโดยการผ่าท้อง

วันที่ 08 เมย. พ.ศ.2556

คำถามจากทางบ้าน:

บุพกรรมใดทำให้ลูกต้องคลอดลูกสาวทั้ง ๒ คน โดยการผ่าออก คนที่คลอดโดยการผ่าตัด เกิดจากกรรมในลักษณะใดบ้าง บางคนก็สมัครใจผ่า บางคนก็จำเป็นต้องผ่า มีกรรมต่างกันอย่างไรคะ

 


ที่นี่มีคำตอบ:

ที่ลูกต้องคลอดลูก ๒ คน โดยการถูกผ่าท้องแทนที่จะคลอดตามปกติ เพราะเศษกรรมทรมานสัตว์ หรือฆ่าสัตว์อยู่บ้าง ตามมาส่งผล จึงทำให้ถูกผ่าท้อง ไม่ว่าจะผ่าโดยความสมัครใจหรือจำเป็นก็ตาม ต่างล้วนมีกรรมที่เคยทรมานสัตว์หรือฆ่าสัตว์ ตามมาส่งผลทั้งสิ้น


 

ที่นี่มีคำตอบ ฉบับมินิ เล่ม ๒ ผู้หญิงต้องซื้อ
โดย คุณครูไม่ใหญ่
๔ กรกฎาคม พ.ศ. ๒๕๔๘

 Total Execution Time: 0.0010053674379985 Mins