คนอื่นทำบุญให้เรา

วันที่ 09 พค. พ.ศ.2556

คำถามจากทางบ้าน:

ในกรณีที่เราไม่มีเงินทำบุญ แต่มีคนทำบุญให้เป็นชื่อเรา แล้วเราก็มีจิตยินดีเสมือนเป็นเงินของเราเอง และอนุโมทนากับเขา เวลาสมบัติเกิดขึ้นกับเรา จะมีเงื่อนไขใดๆ หรือไม่คะ


 

ที่นี่มีคำตอบ:

มีคนทำบุญให้เรา ใส่ชื่อเรา เราก็ปลื้มใจเสมือนเป็นเงินของเรา เวลาสมบัติเกิดขึ้น ก็จะเกิดขึ้นจากการช่วยเหลือของบุคคลอื่นในภพชาติต่อๆ ไป บุญก็ยังส่งผลให้คนอื่นมาช่วย

ส่วนคนที่ให้เงินทำบุญในชื่อเรา เขาก็จะมีทรัพย์ มีพวกพ้องบริวารมาก และถึงคราวจะมีคนมาช่วยเหลือกิจการงานเขาให้ประสบความสำเร็จ


 

ที่นี่มีคำตอบ ฉบับมินิ เล่ม ๓ บุญคือเพื่อนซี้
โดย คุณครูไม่ใหญ่
๑๒ พฤษภาคม พ.ศ. ๒๕๔๘

 

 Total Execution Time: 0.0012090802192688 Mins