ทำอย่างไรได้อย่างนั้น

วันที่ 09 มิย. พ.ศ.2556

 

ทำอย่างไร ได้อย่างนั้น
 
คนเราจะหนีสิ่งที่ตนเองทำไว้ไม่ได้
จะวิ่งหนีบุญ ก็หนีไม่พ้น จะวิ่งหนีบาป ก็หนีไม่พ้น
เพราะทั้งบุญและบาปติดที่ศูนย์กลางกายของเรา
จะหนีอย่างไรก็หนีไม่พ้นแน่นอน
ใครสั่งสมอย่างไร ก็ได้ผลอย่างนั้น
สร้างความดี สร้างกุศล ก็ได้บุญ ได้ความสุข
 
คุณยายอาจารย์จันทร์ ขนนกยูง
23 สิงหาคม 2522
 
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 

Reap What You Sow

 

We cannot escape the consequences of our actions.
We can escape neither the effect of our merit (good kamma) nor our demerit (bad kamma).
Both our merit and demerit are imbedded to the center of our bodies.
It is the kamma that stays with us wherever we go. There is no way to rid ourselves of it.
We reap what we sow.
 
When we do good deeds, these good deeds turn into merits, or “positive kamma”,
which bring success and happiness to our lives.
 
Khun Yai Chand Khonnokyoong
23 August 2522
 
 
 
 Total Execution Time: 0.0068627993265788 Mins