พักในการสร้างบารมีไม่ได้เลย

วันที่ 27 มิย. พ.ศ.2556

 

 

                     พักในการสร้างบารมีไม่ได้เลย

อยู่บนโลกมนุษย์ พักกันไม่ได้หรอก พักในการสร้างบารมีไม่ได้เลย
ในใจเราธรรมต่าง ๆ ๓ อย่างผลัดหมุนเวียนกันมาครอบครอง

หมือนกับนักปฏิวัติยึดสถานีไหนได้ก็ประกาศเลย

กุสลาธัมมายึดสถานีใจ เห็น จำ คิด รู้ฐานที่ ๗ ได้ ก็ประกาศเรื่องบุญ เรื่องกุศล
เรื่องความดี


ถ้าอกุศลธัมมาเข้าบังคับโน่นไปคนละเรื่อง
ตรงกันข้ามกัน เรื่องสิ่งที่ไม่ดี

ถ้าเป็นกลาง ๆ บุญก็ไม่ใช่ บาปก็ไม่เชิง เป็นกลาง ๆ เข้าไปยึดก็พูดเรื่องธรรมดาๆ
มันเข้ามาทีละอย่าง

เพราะฉะนั้น ต้องสั่งสมบุญให้เยอะ ๆ แล้วบุญเท่านั้นจึงจะเอาไปสู้กับบาปได้
ใจเป็นของละเอียด ก็ต้องเอาของละเอียดไปล้างกัน อาวุธยุทโธปกรณ์เอาไปสู้ไม่ได้
ไม่เห็นเขา

ต้องบุญ มันละเอียดพอ ๆ กัน มีฤทธิ์ มีเดช มีอานุภาพพอ ๆ กัน ถึงจะไปสู้กันได้

และจะไปให้คนอื่นล้างไม่ได้หรอก บริสุทธิ์หรือไม่บริสุทธิ์ ต้องขึ้นอยู่กับตัวของเรา
ไม่ใช่คนอื่นเลย นี่เป็นเรื่องที่สำคัญ

 

พระเทพญาณมหามุนี

 

 Total Execution Time: 0.0021716674168905 Mins