เหนื่อย เพื่อ..สร้างบุญ

วันที่ 11 กพ. พ.ศ.2557

 

 เหนื่อย เพื่อ..สร้างบุญ

 

เหนื่อยแล้ว เป็นทางมาแห่งบุญ ทำไปเถอะ 
เพราะ..บุญ คือ สิ่งที่อยู่เบื้องหลัง ความสุขและความสำเร็จ 
ตั้งแต่ในมนุษย์เทวโลก กระทั่งถึงที่สุดแห่งธรรม
ฉะนั้นเหนื่อยอย่างนี้ เราเหนื่อยไปเถิด 
แล้วสิ่งที่เราเหนื่อยนี้ มันจะทำให้เราปลื้มทุกครั้ง 
ทุกครั้งที่เราตามระลึกนึกถึง

 

ธรรมะคุณครูไม่ใหญ่

 

 

 Total Execution Time: 0.0011959155400594 Mins