มรดกธรรม 69 กัณฑ์ ตอน 34 วันเปิดโลกแม้มดดำมดแดง

วันที่ 24 เมย. พ.ศ.2557

 
 
มรดกธรรม 69 กัณฑ์ ตอน 34

วันเปิดโลกแม้มดดำมดแดง
ก็อยากเป็นพระพุทธเจ้า
 
 
 

พระพุทธเจ้าได้ตรัสพระปรมัตถปิฎก
สนองคุณพระพุทธมารดาและแก่หมู่เทพเจ้าทั้งหลาย ที่พากันมาสดับตรับฟัง ทรงตรัสอยู่ถ้วนไตรมาส 3 เดือน   เมื่อเวลารุ่งเช้า สมเด็จพระพุทธเจ้า ทรงแสดงพุทธนิมิตให้ตรัสพระอภิธรรมปิฎก พระบรมครูทรงไปแสวงหาอาหารบิณฑบาตในอุตตรกุรุทวีปไปฉันในป่าหิมพานต์
 
 

พระสารีบุตรเถระเจ้าไปปฏิบัติ
สมเด็จพระพุทธเจ้าทุก ๆวัน แล้วพระองค์ทรงแสดงพระอภิธรรมปิฎกนั้นแก่พระสารีบุตร พระสารีบุตรก็นำเอา พระอภิธรรมปิฎกนั้นมาแก่มนุษย์ มนุษย์ทั้งหลายจึงได้สดับฟัง  เมื่อพระองค์ทรงตรัสเทศนาจบ
พระปรมัตถปิฎกแล้ว เสด็จลงจากดาวดึงส์เทวโลก ที่เมืองสังกัสสนคร

 
 

ในคราวนั้น พระองค์ทรงเปิดโลกให้สัตว์นรก เทวดา มนุษย์ เห็นกันและกันพร้อมกัน เห็นปรากฏเป็นมหัศจรรย์ ในครั้งนั้น พระพุทธาภินิหารเป็นมหัศจรรย์ สรรพสัตว์เหล่านั้นตั้งความปรารถนาเป็นพระพุทธเจ้า อยากเป็นพระพุทธเจ้า จนกระทั่งมดดำมดแดงอยากเป็นพระพุทธเจ้ากันทั้งนั้น อันนี้เป็นความมหัศจรรย์ของพระพุทธเจ้า
 
 
 
 

พระธรรมเทศนา พระมงคลเทพมุนี 
(สด จนฺทสโร) พระผู้ปราบมาร
: โปรแกรมรวมธรรม มรดกธรรม 69 กัณฑ์
: กัณฑ์ 8 หน้า 2
 
 
 
 
 
 
 
 Total Execution Time: 0.0011292020479838 Mins