มรดกธรรม 69 กัณฑ์ ตอน 36 อ้ายขันธ์ 5 นี้ ชั่วที่สุดน่ะเป็นอย่างไร

วันที่ 28 เมย. พ.ศ.2557

 
 
มรดกธรรม 69 กัณฑ์ ตอน 36

อ้ายขันธ์ 5 นี้ ชั่วที่สุดน่ะเป็นอย่างไร
 
 

        อ้ายขันธ์ 5 นี้ ชั่วที่สุดน่ะเป็นอย่างไร?  มีดวงธรรมที่ทำให้เป็นกายมนุษย์ ใสบริสุทธิ์เท่าฟองไข่แดงของไก่ตั้งอยู่กลางมนุษย์นั่น ดวงธรรมที่ทำให้เป็นกายมนุษย์ ใสเท่าฟองไข่แดงของไก่ ตั้งอยู่กลางกายมนุษย์ กายมนุษย์ละเอียดมีทั้งนั้น เป็นดวงให้เกิดทั้งนั้น ทำชั่วเกินส่วนเข้า ไม่มีดีเจือปนเลย วัดผ่าเส้นศูนย์กลาง กลมรอบตัว 20 วา มีชั่วฝ่ายเดียว ดีไม่มีเจือปนเลย แตกกายทำลายขันธ์ ไปเกิดในโลกันตร์นั่นแน่ะ    ถ้าว่าหย่อนกว่านั้นขึ้นมาก็อเวจี หย่อนกว่านั้นขึ้นมาฝ่ายได้รับทุกข์เป็นลำดับขึ้นมา จนกระทั่งถึงอสุรกาย สัตว์เดรัจฉาน เปรต อสุรกาย ฝ่ายชั่ว 
 

ฝ่ายดี ตั้งแต่มนุษย์ขึ้นไป ถึงอรูปพรหมโน่น นั่นทำดี ทำดีไม่มีชั่ว เจือปนเลย วัดผ่าเส้นศูนย์กลาง 20 วา กลมรอบตัว แตกกายทำลายขันธ์ไปนิพพานทีเดียว
 
 
 

พระธรรมเทศนา พระมงคลเทพมุนี 
(สด จนฺทสโร) พระผู้ปราบมาร
: โปรแกรมรวมธรรม มรดกธรรม 69 กัณฑ์
: กัณฑ์ 9 หน้า 8-9
 
 
 
 
 Total Execution Time: 0.0032238006591797 Mins