ที่มาของ"ปทุมรัตน์ธรรมเจดีย์" พุทธอุทยานนานาชาติ หนองคาย

วันที่ 07 พค. พ.ศ.2557

 

ที่มาของ"ปทุมรัตน์ธรรมเจดีย์" พุทธอุทยานนานาชาติ หนองคาย


"ปทุมรัตน์ธรรมเจดีย์"เป็นเจดีย์รูปทรงปฏิมากรรมดอกบัวโดยเป็นเจดีย์ที่เกิดขึ้นครั้งแรกในโลกที่จำลองปฏิมากรรมบนสวรรค์ 2 ชิ้นมาต่อกัน ที่จะใช้ประดิษฐานพระบรมธาตุ และพระธาตุอรหันต์พระพุทธสาวก อสีติมหาสาวก 80 พระองค์


สำคัญนะ จุดตรงนี้ โอ้.. เป็นที่ชุมนุมของประวัติศาสตร์ ที่สำคัญทีเดียวที่ถูกเก็บไว้โดยพญานาคผู้มีบุญมายาวนาน 2,000 กว่าปีทีเดียว นั่นคือวันที่พระสัมมาสัมพุทธเจ้าเสด็จลงจากดาวดึงส์ ใช่ไหมจ๊ะ


ที่เมืองสังกัสสนครและก็เปิดโลกให้มนุษย์สวรรค์ นรกเห็นพร้อมๆ กัน ทำให้สัมมาทิฐิเกิดขึ้นในวันนั้น และก็มีการตั้งมโนปณิธานอันยิ่งใหญ่ที่ปรารถนาจะเป็นพระสัมมาสัมพุทธเจ้า วันนั้นที่เมืองสังกัสสนคร ได้เกิดสิ่งนี้แล้วพญานาคได้ไปเห็น นาค ยักษ์ คนธรรพ์ ครุฑ บันทึก เทวดาเห็นกันเยอะแยะ แต่ผู้ที่บันทึกประวัติศาสตร์คือ นาค ตรงนี้จ๊ะ


เพราะงั้นพอถึงวันมหาปวารณาทีก็ระลึกนึกถึงพระบรมศาสดาเสด็จลงมาจากดาวดึงส์ จะนึกถึงบุญที่จำศีลอยู่ ๑ พรรษานอกพิภพบาดาล และกลั่นจิตกลั่นใจใส ๆ เป็นบั้งไฟพญานาค และก็มาอยู่ตรงนี้ซะด้วย นี่นะจ๊ะช่วงที่สำคัญทีเดียวของแม่น้ำโขงและก็เป็นช่วงเดียวเท่านั้นเองที่เกิดขึ้นตรงนี้ นะ


ปีนี้ดูเหมือนว่า พุทธอุทยานจะเป็นแชมป์นะโดยได้รับการยืนยันจากพี่น้องฝั่งลาว ยืนยันว่า ได้เห็นบั้งไฟพญานาคขึ้นตรงต้นมะขามพุทธอุทยาน 300 กว่าดวง นี่นะ


เพราะงั้นพอถึงวันมหาปวารณาทีก็ระลึกนึกถึงพระบรมศาสดาเสด็จลงมาจากดาวดึงส์ จะนึกถึงบุญที่จำศีลอยู่ ๑ พรรษานอกพิภพบาดาล และกลั่นจิตกลั่นใจใส ๆ เป็นบั้งไฟพญานาค และก็มาอยู่ตรงนี้ซะด้วย นี่นะจ๊ะช่วงที่สำคัญทีเดียวของแม่น้ำโขงและก็เป็นช่วงเดียวเท่านั้นเองที่เกิดขึ้นตรงนี้ นะ


ปีนี้ดูเหมือนว่า พุทธอุทยานจะเป็นแชมป์นะโดยได้รับการยืนยันจากพี่น้องฝั่งลาว ยืนยันว่า ได้เห็นบั้งไฟพญานาคขึ้นตรงต้นมะขามพุทธอุทยาน 300 กว่าดวง นี่นะ ส่วนของฝั่งพุทธอุทยานฝั่งไทยก็เห็นฝั่งของลาวตรงโน้น100กว่าดวงในวันเดียวกันนะจ๊ะ แต่เฮคนละที ก็เดี๋ยวก็ฝั่งลาว เดี๋ยวก็ฝั่งไทย อย่างนี้นะจ๊ะ ถ้างั้นเราก็ไป โป้ง..รวย ๆ ๆ สถาปนาพุทธอุทยาน

 


(อนุบาลฝันในฝันวิทยา คุณครูไม่ใหญ่ 10 พ.ย. 2555)

 

 

 

 

 Total Execution Time: 0.0021087487538656 Mins