20 บาท รักษาทุกข์ ได้ทั้งโลก (ตอน 2)

วันที่ 15 พค. พ.ศ.2557

 
 
 
20 บาท รักษาทุกข์ ได้ทั้งโลก (ตอน 2)


● ความทุกข์ ไม่ว่า จะเป็นทุกข์จร หรือทุกข์ประจำ อยู่คู่กับ มนุษย์ ตั้งแต่แรกเกิด จนตาย ความทุกข์ เหมือนโรคร้าย ที่รักษา ไม่หายขาด

มนุษย์ทุกยุค ทุกสมัยแสวงหา วิธีการรักษา ยิ่งหายิ่งเหมือน คนหลงป่า เหมือนเรือ หลงทะเล เหมือนหาของผิดที่่

● พระสัมมาสัมพุทธเจ้า ทรงใช้เวลา 20 อสงไขยแสนมหากัปป์
ค้นพบ ธรรม คือ ยา รักษาความทุกข์ ของ​มนุษย์ และพระองค์ทรงพ้นทุกข์ ด้วยธรรมนั้น

พระองค์ ทรงประกาศธรรมโอสถ เพื่อคลาย ระงับ และดับทุกข์ ของมนุษย์ ให้พบกับความสุข ไปทั่วชมพูทวีป และพระภิกษุ สามเณร สาวกของพระองค์ ประกาศ ธรรม รักษาความทุกข์ ให้มนุษย์อีกนับไม่ถ้วน หลัง​พุทธ​ปรินิพพาน

● การบวชสามเณร เหล่ากอสมณะ 1 ล้านรูป พ.ศ.2559  คือ...การประกาศ ธรรมโอสถ รักษามนุษย์ให้พ้นทุกข์ พบความสุขที่แท้จริง เหมือนสมัยพุทธกาล นั้นเอง

ทุกข์ น้อยใช้ ธรรมะ คลายทุกข์
ทุกข์ มากใช้ ธรรมะ ระงับทุกข์
ทุกข์ หมดใช้ ธรรมะ ดับทุกข์

ธรรม ไปถึง ไหน ความทุกข์ ดับไปถึงนั้น
20 บาท​จึง รักษาทุกข์ ของมนุษย์ทั้งโลก ได้จร้าาาา04 พฤษภาคม 2557
ธรรมะริมทาง ไปที่สุดแห่งธรรม
 
 
 
 
 Total Execution Time: 0.0020109494527181 Mins