การน้อมใจไปในพระพุทธเจ้า

วันที่ 20 สค. พ.ศ.2557

 

 

การน้อมใจไปในพระพุทธเจ้า 
แล้วกระทำการบูชาอย่างใดอย่างหนึ่ง
เป็นทางมาแห่งมหากุศลทีเดียว
เป็นทางมาแห่งความสุขและมหาสมบัติทั้งหลาย
ดังนั้น จึงไม่ใช่เรื่องเล็กๆ น้อยๆ เลย

   การที่เราส่งใจไปในพระพุทธเจ้าบ่อยๆ สม่ำเสมอ
จึงเป็นสิ่งที่สมควรทำอย่างยิ่ง และต้องทำให้เป็นปกตินิสัย
  เราจะได้รับอานิสงส์ใหญ่ กระทั่งได้บรรลุมรรคผลนิพพาน
วิธีการทำอย่างง่ายๆ ก็คือ ต้องหมั่นนึกถึงองค์พระบ่อยๆ
จะเป็นพระปฏิมากร องค์ใดองค์หนึ่งก็ได้ 

  นึกน้อมให้ท่านมาสิงสถิต
อยู่ในกลางกาย แต่ดีที่สุดให้เป็นพระแก้วใส
ใจจะได้บริสุทธิ์ได้เร็ว ให้เห็นท่านชัดใสแจ่ม
อยู่ในกลางกาย 

  ทำได้อย่างนี้ จึงได้ชื่อว่า เคารพเลื่อมใสในพระพุทธเจ้า มีพระพุทธเจ้าเป็นอารมณ์อย่างแท้จริง
ให้หมั่นทำกันให้ได้อย่างนี้

 

 


☀️พระเทพญาณมหามุนี☀️

 

 

 

 Total Execution Time: 0.0062674323717753 Mins