กำลังใจในการทำหน้าที่กัลยาณมิตร

วันที่ 25 สค. พ.ศ.2557

กำลังใจในการทำหน้าที่กัลยาณมิตร

   พระราชภาวนาวิสุทธิ์ (หลวงพ่อธัมมชโย) ได้ให้กำลังใจการทำหน้าที่กัลยาณมิตร เรื่องความอดทนแก่สาธุชนผู้มาปฏิบัติธรรมร่วมกันที่วัดเอาไว้ว่า

       หากมนุษย์ทุกคนได้รู้จักธรรมกาย   ได้เข้าถึงพระธรรมกาย   มนุษย์จะเลิกเบียดเบียนกันจะมอบความรักความปรารถนาดีซึ่งกันและกัน สันติสุขที่แท้จริงก็จะบังเกิดขึ้นในโลก เพื่อนร่วมโลกของเราจะรู้จักและเข้าใจเรื่องธรรมกายได้ดีเพียงไร ย่อมขึ้นอยู่กับลูกๆ ทุกคน สิ่งสำคัญที่สุด ทุกคนจะต้องปฏิบัติธรรม จนเข้าถึงพระธรรมกาย เพราะเมื่อเข้าถึงแล้ว จึงจะสามารถพิสูจน์ได้ว่า ธรรมกายนี้เป็นของดีจริง มีจริงๆ อยู่ภายในตัวของเรา จากนั้นเราก็จะทำหน้าที่กัลยาณมิตรคอยแนะนำให้บุคคลทั้งหลายได้เข้าถึงธรรมกาย เช่นเดียวกัน

       ในอดีตอันยาวนาน มนุษย์ต่างไม่เคยค้นพบสันติสุขที่แท้จริงเลย เพราะไปหลงแสวงหาผิดที่ ด้วยการลองผิดลองถูก จึงไม่รู้ว่าที่ตั้งแห่งความสุขนั้นอยู่ที่ไหน จะเข้าถึงได้ด้วยวิธีการอย่างไร ต่อเมื่อใดที่พระสัมมาสัมพุทธเจ้าทรงบังเกิดขึ้นในโลก ทรงชี้นำแสงสว่างแห่งปัญญาอันเกิดจากการตรัสรู้ธรรม ด้วยการทำใจหยุดนิ่งจนเป็นอันหนึ่งอันเดียวกับพระรัตนตรัยภายใน ณ ศูนย์กลางกายฐานที่ 7 แล้ว เมื่อนั้นชาวโลกจึงได้รู้จักวิธีเข้าถึงสันติสุขภายในที่แท้จริง

      เมื่อเวลาแห่งพุทธกาลผ่านพ้นไปนานแล้ว ชาวโลกส่วนใหญ่กลับหลงลืมวิธีการที่ถูกต้องนั้นไปเสีย หันไปใช้วิธีการลองผิดลองถูกขึ้นมาอีก แต่ก็มีน้อยคนนักที่จะสามารถบอกได้ว่า วิธีการใด วิธีการหนึ่งนั้นเป็นวิธีการที่ถูกต้อง การเข้าถึงพระธรรมกายภายในของพวกเราจึงเป็นสิ่งสำคัญที่สุด เพราะเป็นสิ่งที่ทุกคนสามารถยืนยันด้วยตัวเองว่า เป็นการเข้าถึงความสุขที่แท้จริง และสามารถสร้างสันติสุข ให้เกิดขึ้นแก่โลกของเราได้อย่างถูกต้องตรงทาง

      วิธีการที่จะสร้างจิตสำนึกร่วมให้ทุกคนเกิดแรงบันดาลใจ อยากประพฤติปฏิบัติธรรม เพื่อให้เข้าถึงธรรมกาย จนเกิดเป็นสันติสุขขึ้นมาได้นั้น คือการรวมกลุ่มคนมาปฏิบัติธรรมร่วมกันจำนวนมากๆ อย่างน้อยจะต้องให้เกิดภาพผู้ปฏิบัติธรรมจำนวน 1 ล้านคน มาประชุมกันในชุดขาว นั่งหลับตา เจริญภาวนาพร้อมๆ กัน ในวันสำคัญทางพระพุทธศาสนา เช่น วันมาฆบูชา วันคุ้มครองโลก เป็นต้น

      ดังนั้นจึงขอฝากหน้าที่กัลยาณมิตรไว้ในความรับผิดชอบของเราทุกคน ให้ก้าวเดินไปทำหน้าที่ อันยิ่งใหญ่แก่มวลมนุษยชาติ สิ่งนี้ไม่ใช่การฝันเฟื่อง แต่เป็นสิ่งที่สามารถเกิดขึ้นได้จริง เพราะว่า ธรรมกายภายในนั้นมีอยู่จริงในตัวมนุษย์ทุกคน วิธีการปฏิบัติเพื่อให้เข้าถึงธรรมก็มีอยู่ และมีตัวอย่าง ของผู้ที่เข้าถึงแล้วอีกมากมาย เพราะฉะนั้นทุกคนก็สามารถเข้าถึงได้

      สิ่งสำคัญที่สุดประการแรก คือเราต้องเข้าถึงธรรมกาย เมื่อทุกคนได้เข้าถึงธรรมกายแล้ว เราจึงจะสามารถช่วยกันสร้างภาพคน 1 ล้านคน ไม่ขาดเลยแม้แต่เพียงคนเดียว มาประพฤติปฏิบัติธรรม กันที่มหาธรรมกายเจดีย์ ศูนย์กลางแห่งการสร้างบารมีของพวกเราและมนุษยชาติ เมื่อภาพนี้ปรากฏขึ้น ในโลกยุคโลกาภิวัฒน์ ที่มีเทคโนโลยีทางการสื่อสารเชื่อมประสานกันทั่วโลก จะเป็นภาพที่มีพลังมีอานุภาพ สื่อสารเข้าไป ถึงใจของผู้คนต่างๆ ทั่วทุกมุมโลก ให้เกิดแรงบันดาลใจอยากประพฤติปฏิบัติธรรม ตามแบบอย่างที่ปรากฏในภาพนั้น และธรรมกายจะแผ่ขยายไป ทั่วทุกมุมโลก

      เราทุกคนจะต้องช่วยกันอย่างเต็มที่ เต็มกำลัง เอาชีวิตของเราทุ่มลงไปโดยไม่คำนึงถึง อุปสรรคที่จะเกิดขึ้น คิดอยู่ในใจเสมอว่า เราจะต้องทำให้ได้ 1 ล้านคน ให้เป็นภาพแห่งบุญกุศลที่จะต้องเกิดขึ้นจริงในโลก ขอให้เตรียมร่างกายให้แข็งแรง ออกกำลังกายอย่างสม่ำเสมอ อย่าเจ็บ อย่าป่วย อย่าไข้ เรากำลังทำงานเต็มที่ เราจึงต้องเตรียมร่างกายของเราให้แข็งแรง เพราะสุขภาพเป็นที่ตั้งของสุขภาพใจ เป็นที่ตั้งของความสุขและความสำเร็จทั้งมวล เราต้องทำงานหนัก เพราะฉะนั้นจะละเลยหรือละเว้น ในการดูแลรักษาสุขภาพร่างกายไม่ได้เลย จะต้องเตรียมร่างกายของเราแข็งแรงสดชื่นอย่างสม่ำเสมอ

      ขั้นต่อไปก็ต้องเตรียมจิตใจให้แข็งแกร่งมั่นคง เป็นจิตใจที่เข้มแข็งของนักสร้างบารมี ที่มีความมุ่งมั่นว่าจะเป็นส่วนหนึ่งในการสร้างสันติภาพให้เกิดขึ้นให้ได้ เราต้องปลูกฝังความเชื่อมั่นนี้ ย้ำลงไป ในใจของเราทุกๆ วัน วันละหลายๆ ครั้งเท่าที่เราจะนึกได้

      เมื่อมีความคิดและเชื่อมั่นอย่างเต็มที่แล้ว ต่อไปก็ต้องเตรียมความรู้และธรรมะ ว่าธรรมกายคืออะไร อยู่ที่ตรงไหน จะเข้าถึงได้อย่างไร เตรียมความรู้ให้รอบ เตรียมคำถามคำตอบให้เข้าใจ ทั้งเรื่องราวของวัด เรื่องราวขององค์กรหรือเรื่องราวอะไรก็ตามที่คิดว่าจะเป็นประโยชน์ เตรียมข้อมูลต่างๆ ให้พร้อมแล้วจะช่วยให้เราเกิดความมั่นใจยิ่งขึ้น

      เมื่อเตรียมทุกอย่างพร้อมแล้ว สิ่งสำคัญที่จะขาดไม่ได้เลย คือ กำลังใจของเราเอง ในบาง ครั้งเราอาจไปพบอุปสรรค พบบุคคลที่ไม่เข้าใจ ไม่เห็นด้วย ไม่น่าฟัง อย่าไปขุ่นเคืองหรือท้อแท้ เราต้องอดทน และพร้อมเสมอที่จะให้อภัยแก่ทุกคน

เมื่อเรามีทุกอย่างพร้อมอย่างนี้แล้ว จะเป็นผู้ที่มีความองอาจกล้าหาญ มีคุณสมบัติของกัลยาณมิตรที่ดี แล้วก็เดินตรงไปข้างหน้า ใครอยู่ใกล้เรา ข้างหน้าเรา หรือรอบข้างเรา บุคคลนั้นคือผู้มีบุญ ให้ทุกคนพูดออกไปเลย ชักชวนแนะนำให้เขาได้มีโอกาสมาสั่งสมบุญด้วยกัน มาทำทาน รักษาศีลและเจริญภาวนาอันเป็นเสบียงติดตัวเขาไปข้ามชาติ

      เมื่อได้ทำหน้าที่กัลยาณมิตรอย่างนี้แล้ว ทุกๆ วันก่อนนอน ขอให้ระลึกถึงผลบุญที่ได้ทำมา แล้วทั้งหมด อธิษฐานว่า ด้วยอานุภาพแห่งบุญนี้ ให้เราหลับเป็นสุข อยู่ในความคุ้มครองของพระธรรมกาย พระพุทธเจ้าในพระนิพพาน ให้เรามีพลังกายพลังใจที่สดชื่น มีสติปัญญาที่จะไปแนะนำให้ชาวโลกทุกๆ คนที่แวดล้อมใกล้ชิดเรา มาปฏิบัติธรรมเพื่อให้เข้าถึงสันติสุขภายใน และก็ทำความดีร่วมกัน แล้วก็หลับ ไปอย่างเป็นสุข

   ตื่นมาตอนเช้า ชำระล้างร่างกายให้สะอาด นั่งทำสมาธิภาวนาแผ่กระแสใจของเราไปทั่วจักรวาลที่ไม่มีขอบเขต แล้วก็ระลึกถึงผู้มีบุญ ไม่ว่าจะไปพบปะเจอะเจอใครก็ตาม ขอให้ได้รับการต้อนรับ อย่างดีเยี่ยม เมื่อเราได้พูดให้เขาฟังแล้ว ขอให้เขาเกิดความปีติเลื่อมใส ตัดสินใจมาสั่งสมบุญร่วมกันกับเราและหมู่คณะ และด้วยอานุภาพบุญแห่งความตั้งใจต่อการทำหน้าที่กัลยาณมิตรนี้ ขอให้ได้พบแต่คนดีๆ คนที่มีสัมมาทิฏฐิ คนที่พร้อมจะร่วมอุดมการณ์เดียวกันคือร่วมกันสร้างสันติภาพโลกให้บังเกิดขึ้นอย่างรวดเร็วที่สุด

      หากว่าจะมีบางครั้งเมื่อไปทำหน้าที่กัลยาณมิตรแล้ว อาจไม่ได้อย่างที่ตั้งใจไว้ จงอย่าหวั่นไหว อย่าตัดสินใจแทนเขา จงทำหน้าที่กัลยาณมิตรเท่านั้น พูดคุยให้คำแนะนำที่ถูกต้อง เป็นประโยชน์ต่อตัว ของเขาเองและส่วนรวม ให้เขาเกิดความเข้าใจอย่างถ่องแท้ ในที่สุดเราก็จะได้คำตอบที่ยินยอมพร้อมใจ ด้วยกุศลศรัทธาอย่างแก่กล้าด้วยตัวของเขาเอง

      เมื่อลูกๆ ทุกคนได้ตั้งใจทำหน้าที่ยอดกัลยาณมิตรเช่นนี้อย่างเต็มกำลังแล้วก็เชื่อว่า ภาพคน จำนวน 1 ล้านคน จะต้องบังเกิดขึ้นอย่างแน่นอน และเมื่อภาพนี้ขยายไปทั่วโลก จะมีพลังสร้างจิตสำนึก ร่วมในการประพฤติปฏิบัติธรรมแก่ชาวโลก เราจะมีชีวิตที่กอปรไปด้วยบุญกุศลอันยิ่งใหญ่ไพศาลและมีปีติเป็นรางวัล เมื่อสันติสุขอันแท้จริงของโลกบังเกิดขึ้น

 

 ยอมรับนโยบายข้อมูลส่วนบุคคล Total Execution Time: 0.010150484244029 Mins